Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gladbakk Legesenter As
Juridisk navn:  Gladbakk Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63959490
Trondheimsvegen 266-268 Trondheimsvegen 266-268 Fax:
2070 Råholt 2070 Råholt
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 915858473
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.25%
Resultat  
  
11.11%
Egenkapital  
  
-277.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.366.000 3.260.000 3.590.000 752.000
Resultat: -200.000 -225.000 179.000 152.000
Egenkapital: -128.000 72.000 278.000 143.000
Regnskap for  Gladbakk Legesenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.366.000 3.260.000 3.590.000 752.000
Driftskostnader -3.565.000 -3.469.000 -3.411.000 -601.000
Driftsresultat -200.000 -209.000 179.000 151.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -17.000 0 0
Finans 0 -17.000 0 0
Resultat før skatt -200.000 -225.000 179.000 152.000
Skattekostnad 0 19.000 -44.000 -39.000
Årsresultat -200.000 -206.000 135.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 482.000 646.000 786.000 783.000
Sum omløpsmidler 279.000 366.000 452.000 365.000
Sum eiendeler 761.000 1.012.000 1.238.000 1.148.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 42.000 248.000 113.000
Sum egenkapital -128.000 72.000 278.000 143.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 19.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 889.000 940.000 940.000 977.000
Sum gjeld og egenkapital 761.000 1.012.000 1.237.000 1.149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.366.000 3.260.000 3.590.000 752.000
Driftsinntekter 3.366.000 3.260.000 3.590.000 752.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.499.000 -1.463.000 -1.491.000 -229.000
Avskrivning -174.000 -157.000 -137.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.892.000 -1.849.000 -1.783.000 -350.000
Driftskostnader -3.565.000 -3.469.000 -3.411.000 -601.000
Driftsresultat -200.000 -209.000 179.000 151.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -17.000 0 0
Finans 0 -17.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -200.000 -206.000 135.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 138.000 258.000 354.000 432.000
Sum varige driftsmidler 138.000 258.000 354.000 432.000
Sum finansielle anleggsmidler 344.000 388.000 432.000 351.000
Sum anleggsmidler 482.000 646.000 786.000 783.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 4.000 0 0
Andre fordringer 77.000 89.000 84.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 272.000 368.000 288.000
Sum omløpsmidler 279.000 366.000 452.000 365.000
Sum eiendeler 761.000 1.012.000 1.238.000 1.148.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 42.000 248.000 113.000
Sum egenkapital -128.000 72.000 278.000 143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 19.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 19.000 29.000
Leverandørgjeld 12.000 44.000 3.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 54.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 78.000 77.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 789.000 818.000 807.000 894.000
Sum kortsiktig gjeld 889.000 940.000 940.000 977.000
Sum gjeld og egenkapital 761.000 1.012.000 1.237.000 1.149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -610.000 -574.000 -488.000 -612.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.5 0.4
Soliditet -16.8 7.1 22.5 12.4
Resultatgrad -5.9 -6.4 5 20.1
Rentedekningsgrad -12.3
Gjeldsgrad -6.9 13.1 3.4 7.0
Total kapitalrentabilitet -26.3 -20.7 14.5 13.1
Signatur
17.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex