Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glad Mat AS
Juridisk navn:  Glad Mat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51874578
Postboks 8034 Professor Olav Hanssensv. 7a Fax: 51912176
4068 Stavanger 4021 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 880511882
Aksjekapital: 107.500 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/30/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Oval Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.04%
Resultat  
  
1310%
Egenkapital  
  
122.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.804.000 11.636.000 12.508.000 12.210.000 12.729.000
Resultat: 847.000 -70.000 508.000 -318.000 299.000
Egenkapital: 1.534.000 688.000 758.000 250.000 567.000
Regnskap for  Glad Mat AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.804.000 11.636.000 12.508.000 12.210.000 12.729.000
Driftskostnader -11.969.000 -11.706.000 -12.007.000 -12.534.000 -12.431.000
Driftsresultat 835.000 -71.000 500.000 -324.000 298.000
Finansinntekter 12.000 8.000 9.000 8.000 7.000
Finanskostnader 0 -8.000 -1.000 -2.000 -5.000
Finans 12.000 0 8.000 6.000 2.000
Resultat før skatt 847.000 -70.000 508.000 -318.000 299.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 847.000 -70.000 508.000 -318.000 299.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 66.000 35.000 164.000 307.000
Sum omløpsmidler 2.286.000 1.824.000 1.911.000 1.423.000 1.239.000
Sum eiendeler 2.348.000 1.890.000 1.946.000 1.587.000 1.546.000
Sum opptjent egenkapital 1.412.000 565.000 635.000 127.000 445.000
Sum egenkapital 1.534.000 688.000 758.000 250.000 567.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 814.000 1.202.000 1.189.000 1.337.000 980.000
Sum gjeld og egenkapital 2.349.000 1.890.000 1.947.000 1.587.000 1.548.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.321.000 2.323.000 2.143.000 0 0
Andre inntekter 10.483.000 9.312.000 10.364.000 12.210.000 12.729.000
Driftsinntekter 12.804.000 11.636.000 12.508.000 12.210.000 12.729.000
Varekostnad -8.038.000 -7.889.000 -7.390.000 -7.906.000 -7.083.000
Lønninger -2.024.000 -1.895.000 -2.209.000 -2.108.000 -2.151.000
Avskrivning -25.000 -44.000 -129.000 -143.000 -168.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.882.000 -1.878.000 -2.279.000 -2.377.000 -3.029.000
Driftskostnader -11.969.000 -11.706.000 -12.007.000 -12.534.000 -12.431.000
Driftsresultat 835.000 -71.000 500.000 -324.000 298.000
Finansinntekter 12.000 8.000 9.000 8.000 7.000
Finanskostnader 0 -8.000 -1.000 -2.000 -5.000
Finans 12.000 0 8.000 6.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 847.000 -70.000 508.000 -318.000 299.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 66.000 35.000 164.000 307.000
Sum varige driftsmidler 32.000 66.000 35.000 164.000 307.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.000 66.000 35.000 164.000 307.000
Varebeholdning 108.000 142.000 50.000 50.000 50.000
Kundefordringer 62.000 72.000 147.000 109.000 204.000
Andre fordringer 192.000 140.000 437.000 585.000 813.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 6.000
Kasse, bank 1.922.000 1.468.000 1.275.000 676.000 166.000
Sum omløpsmidler 2.286.000 1.824.000 1.911.000 1.423.000 1.239.000
Sum eiendeler 2.348.000 1.890.000 1.946.000 1.587.000 1.546.000
Sum opptjent egenkapital 1.412.000 565.000 635.000 127.000 445.000
Sum egenkapital 1.534.000 688.000 758.000 250.000 567.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 484.000 221.000 582.000 803.000 513.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 43.000 159.000 127.000 130.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 205.000 938.000 447.000 407.000 336.000
Sum kortsiktig gjeld 814.000 1.202.000 1.189.000 1.337.000 980.000
Sum gjeld og egenkapital 2.349.000 1.890.000 1.947.000 1.587.000 1.548.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.472.000 622.000 722.000 86.000 259.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.5 1.6 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 2.7 1.4 1.6 1.1 1.3
Soliditet 65.3 36.4 38.9 15.8 36.7
Resultatgrad 6.5 -0.6 4 -2.7 2.3
Rentedekningsgrad -8.9 5 -158.0 61.0
Gjeldsgrad 0.5 1.7 1.6 5.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 36.1 -3.3 26.1 -19.9 19.7
Signatur
19.09.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex