Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glad I Vippa As
Juridisk navn:  Glad I Vippa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Glad I Mat As Rolfstangveien 22 C/O Glad I Mat As Rolfstangveien 22 Fax:
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 918785906
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/7/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.07%
Resultat  
  
-165%
Egenkapital  
  
-57.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.405.000 2.003.000
Resultat: -39.000 60.000
Egenkapital: 30.000 70.000
Regnskap for  Glad I Vippa As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.405.000 2.003.000
Driftskostnader -2.444.000 -1.943.000
Driftsresultat -39.000 59.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -39.000 60.000
Skattekostnad 0 -14.000
Årsresultat -39.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 14.000
Sum omløpsmidler 34.000 491.000
Sum eiendeler 34.000 505.000
Sum opptjent egenkapital 0 45.000
Sum egenkapital 30.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 34.000 504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.397.000 2.003.000
Andre inntekter 7.000 0
Driftsinntekter 2.405.000 2.003.000
Varekostnad -613.000 -637.000
Lønninger -676.000 -496.000
Avskrivning -4.000 -6.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.151.000 -804.000
Driftskostnader -2.444.000 -1.943.000
Driftsresultat -39.000 59.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -39.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 14.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 14.000
Varebeholdning 0 13.000
Kundefordringer 6.000 12.000
Andre fordringer 0 17.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 28.000 450.000
Sum omløpsmidler 34.000 491.000
Sum eiendeler 34.000 505.000
Sum opptjent egenkapital 0 45.000
Sum egenkapital 30.000 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 87.000 322.000
Betalbar skatt 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter -83.000 4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 95.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 435.000
Sum gjeld og egenkapital 34.000 504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 56.000
Likviditetsgrad 1 8.5 1.1
Likviditetsgrad 2 8.5 1.1
Soliditet 88.2 13.9
Resultatgrad -1.6 2.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 6.2
Total kapitalrentabilitet -114.7 11.7
Signatur
30.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex