Glad I Mat As
Juridisk navn:  Glad I Mat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Glad I Mat As Rolfstangveien 22 Rolfstangveien 22 Fax:
1364 Fornebu 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 917351902
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/3/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.34%
Resultat  
  
-94.59%
Egenkapital  
  
1.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.249.000 1.348.000 292.000
Resultat: 4.000 74.000 28.000
Egenkapital: 109.000 107.000 51.000
Regnskap for  Glad I Mat As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.249.000 1.348.000 292.000
Driftskostnader -1.244.000 -1.274.000 -264.000
Driftsresultat 5.000 74.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Resultat før skatt 4.000 74.000 28.000
Skattekostnad -2.000 -18.000 -7.000
Årsresultat 2.000 56.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 317.000 575.000 106.000
Sum eiendeler 317.000 575.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 77.000 21.000
Sum egenkapital 109.000 107.000 51.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 208.000 468.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 317.000 575.000 106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.249.000 1.308.000 292.000
Andre inntekter 0 40.000 0
Driftsinntekter 1.249.000 1.348.000 292.000
Varekostnad -207.000 -351.000 -134.000
Lønninger -437.000 -137.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -600.000 -786.000 -130.000
Driftskostnader -1.244.000 -1.274.000 -264.000
Driftsresultat 5.000 74.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.000 56.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 21.000 56.000 41.000
Kundefordringer 110.000 367.000 4.000
Andre fordringer 4.000 4.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 182.000 148.000 30.000
Sum omløpsmidler 317.000 575.000 106.000
Sum eiendeler 317.000 575.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 77.000 21.000
Sum egenkapital 109.000 107.000 51.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 399.000 48.000
Betalbar skatt 2.000 18.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 46.000 8.000 -2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 139.000 43.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 208.000 468.000 55.000
Sum gjeld og egenkapital 317.000 575.000 106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 107.000 51.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.2
Soliditet 34.4 18.6 48.1
Resultatgrad 0.4 5.5 9.6
Rentedekningsgrad 5
Gjeldsgrad 1.9 4.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 1.6 12.9 26.4
Signatur
30.01.2017
STYRET I FELLESSKAP, STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Prokurister
30.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex