Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glad Holding AS
Juridisk navn:  Glad Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90052063
Vestre Åslund 66 Turbinveien 9D Fax:
1445 Drøbak 1920 Sørumsand
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 994474294
Aksjekapital: 140.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
12.5%
Egenkapital  
  
-0.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 -8.000 -12.000 24.000 -22.000
Egenkapital: 1.065.000 1.072.000 1.080.000 1.092.000 1.068.000
Regnskap for  Glad Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 24.000 -22.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -12.000 24.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -7.000 -8.000 -12.000 24.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -8.000 -12.000 24.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.953.000 1.953.000 1.953.000 1.953.000 1.953.000
Sum omløpsmidler 1.000 3.000 1.000 1.000 5.000
Sum eiendeler 1.954.000 1.956.000 1.954.000 1.954.000 1.958.000
Sum opptjent egenkapital -555.000 -548.000 -540.000 -528.000 -552.000
Sum egenkapital 1.065.000 1.072.000 1.080.000 1.092.000 1.068.000
Sum langsiktig gjeld 816.000 816.000 807.000 792.000 792.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 67.000 67.000 70.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 1.953.000 1.955.000 1.954.000 1.954.000 1.958.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 38.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 -14.000 -22.000
Driftskostnader -7.000 -8.000 -12.000 24.000 -22.000
Driftsresultat -7.000 -8.000 -12.000 24.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -8.000 -12.000 24.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.953.000 1.953.000 1.953.000 1.953.000 1.953.000
Sum anleggsmidler 1.953.000 1.953.000 1.953.000 1.953.000 1.953.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 3.000 1.000 1.000 5.000
Sum omløpsmidler 1.000 3.000 1.000 1.000 5.000
Sum eiendeler 1.954.000 1.956.000 1.954.000 1.954.000 1.958.000
Sum opptjent egenkapital -555.000 -548.000 -540.000 -528.000 -552.000
Sum egenkapital 1.065.000 1.072.000 1.080.000 1.092.000 1.068.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 816.000 816.000 807.000 792.000 792.000
Leverandørgjeld 7.000 1.000 1.000 41.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 66.000 66.000 29.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 67.000 67.000 70.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 1.953.000 1.955.000 1.954.000 1.954.000 1.958.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -71.000 -64.000 -66.000 -69.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 54.5 54.8 55.3 55.9 54.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.4 -0.6 1.2 -1.1
Signatur
27.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex