Glad For Hus As
Juridisk navn:  Glad For Hus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6697 Vihals 6697 Vihals
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aure
Org.nr: 916553013
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/6/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: H. Aukan Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
72.84%
Resultat  
  
68.49%
Egenkapital  
  
-36.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 140.000 81.000 98.000
Resultat: -23.000 -73.000 -16.000
Egenkapital: -86.000 -63.000 14.000
Regnskap for  Glad For Hus As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 140.000 81.000 98.000
Driftskostnader -160.000 -147.000 -114.000
Driftsresultat -21.000 -67.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -6.000 0
Finans -2.000 -6.000 0
Resultat før skatt -23.000 -73.000 -16.000
Skattekostnad 0 -4.000 0
Årsresultat -23.000 -77.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 39.000 0
Sum omløpsmidler 29.000 31.000 30.000
Sum eiendeler 55.000 70.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -93.000 -16.000
Sum egenkapital -86.000 -63.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 28.000 43.000 0
Sum kortsiktig gjeld 113.000 89.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000 69.000 31.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 140.000 81.000 98.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 140.000 81.000 98.000
Varekostnad -4.000 -9.000 -16.000
Lønninger -63.000 -31.000 -16.000
Avskrivning -8.000 -11.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -96.000 -82.000
Driftskostnader -160.000 -147.000 -114.000
Driftsresultat -21.000 -67.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -6.000 0
Finans -2.000 -6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -23.000 -77.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 35.000 0
Sum varige driftsmidler 26.000 35.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 4.000 0
Sum anleggsmidler 26.000 39.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 17.000 22.000 21.000
Andre fordringer 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.000 8.000 5.000
Sum omløpsmidler 29.000 31.000 30.000
Sum eiendeler 55.000 70.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -116.000 -93.000 -16.000
Sum egenkapital -86.000 -63.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28.000 43.000 0
Leverandørgjeld 12.000 12.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 6.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 71.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 89.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 55.000 69.000 31.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -84.000 -58.000 13.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 1.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 1.8
Soliditet -156.4 -91.3 45.2
Resultatgrad -82.7 -16.3
Rentedekningsgrad -10.5 -11.2
Gjeldsgrad -1.6 -2.1 1.2
Total kapitalrentabilitet -38.2 -97.1 -51.6
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
SILSET HANS IDAR
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex