Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glad Eiendom As
Juridisk navn:  Glad Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Statsminister Otto Blehrs Veg 22 Statsminister Otto Blehrs Veg 22 Fax:
2312 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 917994978
Aksjekapital: 46.321 NOK
Etableringsdato: 8/25/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thor Gudmund Olsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-83.51%
Resultat  
  
-113.35%
Egenkapital  
  
-3.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 122.000 740.000 0
Resultat: -73.000 547.000 -42.000
Egenkapital: 1.529.000 1.581.000 1.154.000
Regnskap for  Glad Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 122.000 740.000 0
Driftskostnader -128.000 -118.000 -23.000
Driftsresultat -7.000 622.000 -23.000
Finansinntekter 6.000 5.000 0
Finanskostnader -72.000 -80.000 -20.000
Finans -66.000 -75.000 -20.000
Resultat før skatt -73.000 547.000 -42.000
Skattekostnad 21.000 -119.000 0
Årsresultat -52.000 427.000 -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.294.000 2.294.000 4.290.000
Sum omløpsmidler 1.192.000 1.369.000 24.000
Sum eiendeler 3.486.000 3.663.000 4.314.000
Sum opptjent egenkapital 1.483.000 1.535.000 1.108.000
Sum egenkapital 1.529.000 1.581.000 1.154.000
Sum langsiktig gjeld 1.925.000 2.066.000 3.102.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 16.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 3.486.000 3.663.000 4.315.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 122.000 98.000 0
Andre inntekter 0 642.000 0
Driftsinntekter 122.000 740.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -5.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -118.000 -23.000
Driftskostnader -128.000 -118.000 -23.000
Driftsresultat -7.000 622.000 -23.000
Finansinntekter 6.000 5.000 0
Finanskostnader -72.000 -80.000 -20.000
Finans -66.000 -75.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -52.000 427.000 -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.294.000 2.294.000 4.253.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 37.000
Sum varige driftsmidler 2.294.000 2.294.000 4.290.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.294.000 2.294.000 4.290.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.000 6.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.190.000 1.363.000 21.000
Sum omløpsmidler 1.192.000 1.369.000 24.000
Sum eiendeler 3.486.000 3.663.000 4.314.000
Sum opptjent egenkapital 1.483.000 1.535.000 1.108.000
Sum egenkapital 1.529.000 1.581.000 1.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 91.000 119.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.925.000 2.066.000 3.102.000
Leverandørgjeld 17.000 7.000 10.000
Betalbar skatt 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 9.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 16.000 59.000
Sum gjeld og egenkapital 3.486.000 3.663.000 4.315.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.160.000 1.353.000 -35.000
Likviditetsgrad 1 37.3 85.6 0.4
Likviditetsgrad 2 37.3 85.6 0.4
Soliditet 43.9 43.2 26.7
Resultatgrad -5.7 84.1
Rentedekningsgrad -0.1 7.8 -1.1
Gjeldsgrad 1.3 1.3 2.7
Total kapitalrentabilitet - 17.1 -0.5
Signatur
07.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex