Glad Consult As
Juridisk navn:  Glad Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97508002
Tore Hunds vei 2 Tore Hunds vei 2 Fax:
8400 Sortland 8400 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 915743412
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Glad Arnfinn
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-17.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 93.000 174.000
Resultat: -14.000 0 34.000 11.000
Egenkapital: 52.000 63.000 64.000 38.000
Regnskap for  Glad Consult As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 93.000 174.000
Driftskostnader -1.000 -2.000 -62.000 -163.000
Driftsresultat -1.000 -2.000 32.000 11.000
Finansinntekter 1.000 6.000 4.000 0
Finanskostnader -14.000 -5.000 -2.000 0
Finans -13.000 1.000 2.000 0
Resultat før skatt -14.000 0 34.000 11.000
Skattekostnad 3.000 0 -9.000 -3.000
Årsresultat -11.000 0 26.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 403.000 100.000 0 0
Sum omløpsmidler 110.000 150.000 270.000 240.000
Sum eiendeler 513.000 250.000 270.000 240.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 33.000 34.000 8.000
Sum egenkapital 52.000 63.000 64.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 161.000 186.000 206.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 513.000 249.000 270.000 240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 93.000 174.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 93.000 174.000
Varekostnad 0 0 64.000 -118.000
Lønninger 0 0 -118.000 -2.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -2.000 -8.000 -43.000
Driftskostnader -1.000 -2.000 -62.000 -163.000
Driftsresultat -1.000 -2.000 32.000 11.000
Finansinntekter 1.000 6.000 4.000 0
Finanskostnader -14.000 -5.000 -2.000 0
Finans -13.000 1.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 0 26.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 100.000 0 0
Sum anleggsmidler 403.000 100.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 7.000 49.000
Andre fordringer 101.000 0 254.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 150.000 9.000 190.000
Sum omløpsmidler 110.000 150.000 270.000 240.000
Sum eiendeler 513.000 250.000 270.000 240.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 33.000 34.000 8.000
Sum egenkapital 52.000 63.000 64.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 7.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 19.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 186.000 172.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 186.000 206.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 513.000 249.000 270.000 240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -51.000 -36.000 64.000 38.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 1.3 1.2
Soliditet 10.1 25.3 23.7 15.8
Resultatgrad 34.4 6.3
Rentedekningsgrad -0.1 -0.4 1
Gjeldsgrad 8.9 3 3.2 5.3
Total kapitalrentabilitet 0 1.6 13.3 4.6
Signatur
06.08.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.08.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex