Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glåmdal Pipe- Og Allservice As
Juridisk navn:  Glåmdal Pipe- Og Allservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99077500
Skogvegen 19 Skogvegen 19 Fax:
2240 Magnor 2240 Magnor
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 917334765
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/15/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.69%
Resultat  
  
9.09%
Egenkapital  
  
-121.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 360.000 607.000 300.000
Resultat: -40.000 -44.000 -34.000
Egenkapital: -73.000 -33.000 10.000
Regnskap for  Glåmdal Pipe- Og Allservice As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 360.000 607.000 300.000
Driftskostnader -383.000 -629.000 -328.000
Driftsresultat -23.000 -22.000 -27.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -18.000 -22.000 -7.000
Finans -18.000 -21.000 -7.000
Resultat før skatt -40.000 -44.000 -34.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -40.000 -44.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 477.000 184.000
Sum omløpsmidler 21.000 206.000 93.000
Sum eiendeler 21.000 683.000 277.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -78.000 -34.000
Sum egenkapital -73.000 -33.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 557.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 159.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 682.000 276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 360.000 624.000 300.000
Andre inntekter 0 -18.000 0
Driftsinntekter 360.000 607.000 300.000
Varekostnad -34.000 -9.000 0
Lønninger -201.000 -290.000 -156.000
Avskrivning 0 -60.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -270.000 -163.000
Driftskostnader -383.000 -629.000 -328.000
Driftsresultat -23.000 -22.000 -27.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -18.000 -22.000 -7.000
Finans -18.000 -21.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -40.000 -44.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 477.000 184.000
Sum varige driftsmidler 0 477.000 184.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 477.000 184.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 110.000 34.000
Andre fordringer 0 2.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 21.000 94.000 58.000
Sum omløpsmidler 21.000 206.000 93.000
Sum eiendeler 21.000 683.000 277.000
Sum opptjent egenkapital -117.000 -78.000 -34.000
Sum egenkapital -73.000 -33.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 557.000 163.000
Leverandørgjeld 0 21.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 70.000 48.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 94.000 69.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 94.000 159.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 682.000 276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -73.000 47.000 -10.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 1.3 0.9
Soliditet -347.6 -4.8 3.6
Resultatgrad -6.4 -3.6
Rentedekningsgrad -1.3 -3.9
Gjeldsgrad -1.3 -21.7 26.6
Total kapitalrentabilitet -109.5 -3.1 -9.8
Signatur
22.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex