Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter Iks
Juridisk navn:  Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62882200
Postboks 1258 Otervegen 26 Fax: 62882201
2206 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 885019552
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 8/8/2002 1
Foretakstype: IKS
Revisor: Hedmark Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.15%
Resultat  
  
-356.03%
Egenkapital  
  
-10.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.968.000 25.813.000 25.066.000 23.364.000 20.540.000
Resultat: -297.000 116.000 94.000 1.624.000 1.294.000
Egenkapital: 11.194.000 12.489.000 12.373.000 12.279.000 10.655.000
Regnskap for  Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter Iks
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.968.000 25.813.000 25.066.000 23.364.000 20.540.000
Driftskostnader -24.376.000 -25.788.000 -25.085.000 -21.859.000 -19.391.000
Driftsresultat -408.000 25.000 -19.000 1.506.000 1.148.000
Finansinntekter 111.000 91.000 112.000 119.000 146.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 111.000 91.000 112.000 119.000 146.000
Resultat før skatt -297.000 116.000 94.000 1.624.000 1.294.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -297.000 116.000 94.000 1.624.000 1.294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 507.000 625.000 843.000 708.000 667.000
Sum omløpsmidler 16.963.000 17.558.000 18.010.000 16.751.000 14.768.000
Sum eiendeler 17.470.000 18.183.000 18.853.000 17.459.000 15.435.000
Sum opptjent egenkapital 10.394.000 0 11.573.000 11.479.000 9.855.000
Sum egenkapital 11.194.000 12.489.000 12.373.000 12.279.000 10.655.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.275.000 5.694.000 6.480.000 5.179.000 4.780.000
Sum gjeld og egenkapital 17.469.000 18.183.000 18.853.000 17.458.000 15.435.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.461.000 25.301.000 24.503.000 22.868.000 20.121.000
Andre inntekter 507.000 513.000 563.000 496.000 420.000
Driftsinntekter 23.968.000 25.813.000 25.066.000 23.364.000 20.540.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -18.641.000 -19.302.000 -18.442.000 -15.296.000 -13.821.000
Avskrivning -257.000 -282.000 -367.000 -376.000 -326.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.478.000 -6.204.000 -6.276.000 -6.187.000 -5.244.000
Driftskostnader -24.376.000 -25.788.000 -25.085.000 -21.859.000 -19.391.000
Driftsresultat -408.000 25.000 -19.000 1.506.000 1.148.000
Finansinntekter 111.000 91.000 112.000 119.000 146.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 111.000 91.000 112.000 119.000 146.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -297.000 116.000 94.000 1.624.000 1.294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 278.000 435.000 687.000 580.000 555.000
Sum varige driftsmidler 278.000 435.000 687.000 580.000 555.000
Sum finansielle anleggsmidler 229.000 189.000 156.000 128.000 112.000
Sum anleggsmidler 507.000 625.000 843.000 708.000 667.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 388.000 708.000 65.000 1.903.000 1.938.000
Andre fordringer 2.729.000 2.641.000 3.027.000 2.626.000 2.191.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.845.000 14.210.000 14.918.000 12.221.000 10.639.000
Sum omløpsmidler 16.963.000 17.558.000 18.010.000 16.751.000 14.768.000
Sum eiendeler 17.470.000 18.183.000 18.853.000 17.459.000 15.435.000
Sum opptjent egenkapital 10.394.000 0 11.573.000 11.479.000 9.855.000
Sum egenkapital 11.194.000 12.489.000 12.373.000 12.279.000 10.655.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 203.000 386.000 1.016.000 241.000 200.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.133.000 3.349.000 3.451.000 3.033.000 2.618.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.939.000 1.959.000 2.012.000 1.905.000 1.962.000
Sum kortsiktig gjeld 6.275.000 5.694.000 6.480.000 5.179.000 4.780.000
Sum gjeld og egenkapital 17.469.000 18.183.000 18.853.000 17.458.000 15.435.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.688.000 11.864.000 11.530.000 11.572.000 9.988.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.1 2.8 3.2 3.1
Likviditetsgrad 2 2.7 3.1 2.8 3.3 3.1
Soliditet 64.1 68.7 65.6 70.3 69.0
Resultatgrad -1.7 0.1 -0.1 6.4 5.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.7 0.6 0.5 9.3 8.4
Signatur
24.04.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.04.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex