Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap Iks
Juridisk navn:  Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62960180
Hærnesvegen 299 Hærnesvegen 299 Fax: 62960190
2116 Sander 2116 Sander
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Odal
Org.nr: 870963882
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 9/1/1994 1
Foretakstype: IKS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.52%
Resultat  
  
35.74%
Egenkapital  
  
-36.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 57.706.000 55.744.000 48.316.000 43.937.000 42.521.000
Resultat: -196.000 -305.000 -706.000 -2.121.000 -1.495.000
Egenkapital: 335.000 531.000 836.000 6.485.000 8.606.000
Regnskap for  Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap Iks
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 57.706.000 55.744.000 48.316.000 43.937.000 42.521.000
Driftskostnader -57.314.000 -55.548.000 -48.668.000 -45.851.000 -43.701.000
Driftsresultat 392.000 196.000 -351.000 -1.913.000 -1.180.000
Finansinntekter 310.000 317.000 315.000 297.000 257.000
Finanskostnader -897.000 -819.000 -670.000 -505.000 -573.000
Finans -587.000 -502.000 -355.000 -208.000 -316.000
Resultat før skatt -196.000 -305.000 -706.000 -2.121.000 -1.495.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -196.000 -305.000 -706.000 -2.121.000 -1.495.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.662.000 44.815.000 41.990.000 30.369.000 31.162.000
Sum omløpsmidler 11.630.000 5.884.000 7.938.000 8.285.000 9.741.000
Sum eiendeler 68.292.000 50.699.000 49.928.000 38.654.000 40.903.000
Sum opptjent egenkapital 335.000 531.000 836.000 6.485.000 8.606.000
Sum egenkapital 335.000 531.000 836.000 6.485.000 8.606.000
Sum langsiktig gjeld 42.964.000 39.263.000 35.757.000 22.420.000 24.654.000
Sum kortsiktig gjeld 24.992.000 10.906.000 13.336.000 9.749.000 7.643.000
Sum gjeld og egenkapital 68.291.000 50.700.000 49.929.000 38.654.000 40.903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.758.000 54.154.000 47.068.000 42.322.000 34.143.000
Andre inntekter 1.949.000 1.590.000 1.248.000 1.615.000 8.378.000
Driftsinntekter 57.706.000 55.744.000 48.316.000 43.937.000 42.521.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -19.882.000 -19.102.000 -17.396.000 -17.189.000 -17.222.000
Avskrivning -9.383.000 -8.944.000 -8.156.000 -7.746.000 -6.497.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.049.000 -27.502.000 -23.116.000 -20.916.000 -19.982.000
Driftskostnader -57.314.000 -55.548.000 -48.668.000 -45.851.000 -43.701.000
Driftsresultat 392.000 196.000 -351.000 -1.913.000 -1.180.000
Finansinntekter 310.000 317.000 315.000 297.000 257.000
Finanskostnader -897.000 -819.000 -670.000 -505.000 -573.000
Finans -587.000 -502.000 -355.000 -208.000 -316.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -196.000 -305.000 -706.000 -2.121.000 -1.495.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.961.000 15.805.000 16.572.000 12.179.000 11.471.000
Maskiner anlegg 35.797.000 27.607.000 24.395.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 17.206.000 18.737.000
Sum varige driftsmidler 52.758.000 43.411.000 40.967.000 29.385.000 30.208.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.904.000 1.403.000 1.023.000 984.000 954.000
Sum anleggsmidler 56.662.000 44.815.000 41.990.000 30.369.000 31.162.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.094.000 1.612.000 1.881.000 2.494.000 748.000
Andre fordringer 1.422.000 2.771.000 1.593.000 493.000 573.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.113.000 1.502.000 4.464.000 5.298.000 8.421.000
Sum omløpsmidler 11.630.000 5.884.000 7.938.000 8.285.000 9.741.000
Sum eiendeler 68.292.000 50.699.000 49.928.000 38.654.000 40.903.000
Sum opptjent egenkapital 335.000 531.000 836.000 6.485.000 8.606.000
Sum egenkapital 335.000 531.000 836.000 6.485.000 8.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.865.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 42.964.000 39.263.000 35.757.000 22.420.000 24.654.000
Leverandørgjeld 5.326.000 4.917.000 6.605.000 4.052.000 2.261.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.894.000 1.082.000 1.197.000 1.289.000 917.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.907.000 4.906.000 5.534.000 4.408.000 4.465.000
Sum kortsiktig gjeld 24.992.000 10.906.000 13.336.000 9.749.000 7.643.000
Sum gjeld og egenkapital 68.291.000 50.700.000 49.929.000 38.654.000 40.903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.362.000 -5.022.000 -5.398.000 -1.464.000 2.098.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.6 0.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.6 0.9 1.3
Soliditet 0.5 1 1.7 16.8 21.0
Resultatgrad 0.7 0.4 -0.7 -4.4 -2.8
Rentedekningsgrad 0.4 0.2 -0.5 -3.2 -1.6
Gjeldsgrad 202.9 94.5 58.7 5.0 3.8
Total kapitalrentabilitet 1 1 -0.1 -4.2 -2.3
Signatur
04.07.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex