Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glåmdal Finans AS
Juridisk navn:  Glåmdal Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Langelandsveg 43 Øvre Langelandsveg 43 Fax:
2213 Kongsvinger 2213 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 877048772
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Interno
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
334.78%
Egenkapital  
  
5.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 231.000 0
Resultat: 100.000 23.000 118.000 453.000 232.000
Egenkapital: 1.870.000 1.770.000 3.199.000 3.082.000 2.651.000
Regnskap for  Glåmdal Finans AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 231.000 0
Driftskostnader -6.000 -8.000 -11.000 -16.000 -38.000
Driftsresultat -6.000 -8.000 -11.000 215.000 -38.000
Finansinntekter 106.000 31.000 184.000 397.000 273.000
Finanskostnader 0 0 -56.000 -159.000 -2.000
Finans 106.000 31.000 128.000 238.000 271.000
Resultat før skatt 100.000 23.000 118.000 453.000 232.000
Skattekostnad 0 -1.000 -1.000 -23.000 0
Årsresultat 100.000 21.000 117.000 430.000 232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 0 79.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 1.775.000 3.204.000 3.700.000 3.092.000
Sum eiendeler 1.873.000 1.775.000 3.204.000 3.700.000 3.171.000
Sum opptjent egenkapital 1.770.000 1.670.000 1.649.000 1.532.000 1.101.000
Sum egenkapital 1.870.000 1.770.000 3.199.000 3.082.000 2.651.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 5.000 5.000 618.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 1.874.000 1.775.000 3.204.000 3.700.000 3.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 231.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 231.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -8.000 -11.000 -16.000 -18.000
Driftskostnader -6.000 -8.000 -11.000 -16.000 -38.000
Driftsresultat -6.000 -8.000 -11.000 215.000 -38.000
Finansinntekter 106.000 31.000 184.000 397.000 273.000
Finanskostnader 0 0 -56.000 -159.000 -2.000
Finans 106.000 31.000 128.000 238.000 271.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 21.000 117.000 430.000 232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 79.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 0 0 0 79.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 3.000 1.000 39.000
Sum investeringer 141.000 127.000 455.000 916.000 2.005.000
Kasse, bank 1.731.000 1.646.000 2.745.000 2.783.000 1.048.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 1.775.000 3.204.000 3.700.000 3.092.000
Sum eiendeler 1.873.000 1.775.000 3.204.000 3.700.000 3.171.000
Sum opptjent egenkapital 1.770.000 1.670.000 1.649.000 1.532.000 1.101.000
Sum egenkapital 1.870.000 1.770.000 3.199.000 3.082.000 2.651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 1.000 1.000 518.000 517.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 1.000 23.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 74.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 5.000 5.000 618.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 1.874.000 1.775.000 3.204.000 3.700.000 3.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.868.000 1.770.000 3.199.000 3.082.000 2.572.000
Likviditetsgrad 1 4 3 640.8 6.0 5.9
Likviditetsgrad 2 4 3 640.8 6.0 6.0
Soliditet 99.8 99.7 99.8 83.3 83.6
Resultatgrad 93.1
Rentedekningsgrad -0.2 3.8 117.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 5.3 1.3 5.4 16.5 7.4
Signatur
16.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex