Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glåmdal Eiendom AS
Juridisk navn:  Glåmdal Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62952045
Industrivegen 14 Industrivegen 14 Fax: 62952045
2270 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 984560338
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/24/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Regnskapsfører: Montering & Utleie As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.05%
Resultat  
  
-19.62%
Egenkapital  
  
24.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 647.000 634.000 617.000 600.000 588.000
Resultat: 340.000 423.000 558.000 -121.000 83.000
Egenkapital: 1.392.000 1.122.000 793.000 368.000 453.000
Regnskap for  Glåmdal Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 647.000 634.000 617.000 600.000 588.000
Driftskostnader -187.000 -180.000 -162.000 -159.000 -191.000
Driftsresultat 460.000 454.000 455.000 441.000 398.000
Finansinntekter 7.000 16.000 161.000 0 0
Finanskostnader -128.000 -47.000 -58.000 -562.000 -315.000
Finans -121.000 -31.000 103.000 -562.000 -315.000
Resultat før skatt 340.000 423.000 558.000 -121.000 83.000
Skattekostnad -70.000 -94.000 -132.000 36.000 -22.000
Årsresultat 269.000 329.000 425.000 -85.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.063.000 3.174.000 3.042.000 3.136.000 3.238.000
Sum omløpsmidler 463.000 266.000 238.000 559.000 213.000
Sum eiendeler 3.526.000 3.440.000 3.280.000 3.695.000 3.451.000
Sum opptjent egenkapital 1.292.000 1.022.000 693.000 268.000 353.000
Sum egenkapital 1.392.000 1.122.000 793.000 368.000 453.000
Sum langsiktig gjeld 2.020.000 2.195.000 2.452.000 3.289.000 2.954.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 122.000 36.000 38.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 3.525.000 3.439.000 3.281.000 3.695.000 3.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 647.000 634.000 617.000 600.000 588.000
Driftsinntekter 647.000 634.000 617.000 600.000 588.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -78.000 -60.000 -57.000 -90.000
Driftskostnader -187.000 -180.000 -162.000 -159.000 -191.000
Driftsresultat 460.000 454.000 455.000 441.000 398.000
Finansinntekter 7.000 16.000 161.000 0 0
Finanskostnader -128.000 -47.000 -58.000 -562.000 -315.000
Finans -121.000 -31.000 103.000 -562.000 -315.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 269.000 329.000 425.000 -85.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.609.000 2.711.000 2.812.000 2.914.000 3.016.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.609.000 2.711.000 2.812.000 2.914.000 3.016.000
Sum finansielle anleggsmidler 454.000 463.000 230.000 222.000 222.000
Sum anleggsmidler 3.063.000 3.174.000 3.042.000 3.136.000 3.238.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 428.000 266.000 238.000 559.000 199.000
Sum omløpsmidler 463.000 266.000 238.000 559.000 213.000
Sum eiendeler 3.526.000 3.440.000 3.280.000 3.695.000 3.451.000
Sum opptjent egenkapital 1.292.000 1.022.000 693.000 268.000 353.000
Sum egenkapital 1.392.000 1.122.000 793.000 368.000 453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 170.000 178.000 171.000 39.000 74.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.020.000 2.195.000 2.452.000 3.289.000 2.954.000
Leverandørgjeld 0 0 0 3.000 10.000
Betalbar skatt 78.000 87.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 25.000 26.000 24.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 10.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 113.000 122.000 36.000 38.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 3.525.000 3.439.000 3.281.000 3.695.000 3.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 350.000 144.000 202.000 521.000 170.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.2 6.6 14.7 5.0
Likviditetsgrad 2 4.1 2.2 6.6 14.8 5.0
Soliditet 39.5 32.6 24.2 10.0 13.1
Resultatgrad 71.1 71.6 73.7 73.5 67.7
Rentedekningsgrad 3.6 9.7 7.8 0.8 1.3
Gjeldsgrad 1.5 2.1 3.1 9.0 6.6
Total kapitalrentabilitet 13.2 13.7 18.8 11.9 11.5
Signatur
07.06.2006
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex