Glåmdal Dyreklinikk As
Juridisk navn:  Glåmdal Dyreklinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62811800
Tronsmos Veg 10 Tronsmos Veg 10 Fax: 62811049
2211 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 912876233
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/2/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.47%
Resultat  
  
-131.47%
Egenkapital  
  
-54.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.301.000 4.437.000 4.059.000 3.861.000 2.714.000
Resultat: -349.000 1.109.000 200.000 234.000 198.000
Egenkapital: 294.000 643.000 102.000 104.000 104.000
Regnskap for  Glåmdal Dyreklinikk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.301.000 4.437.000 4.059.000 3.861.000 2.714.000
Driftskostnader -5.648.000 -3.320.000 -3.849.000 -3.611.000 -2.494.000
Driftsresultat -347.000 1.116.000 209.000 249.000 220.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -7.000 -10.000 -18.000 -25.000
Finans -2.000 -6.000 -9.000 -15.000 -22.000
Resultat før skatt -349.000 1.109.000 200.000 234.000 198.000
Skattekostnad 0 -268.000 -52.000 -64.000 -40.000
Årsresultat -349.000 841.000 148.000 170.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 9.000 16.000 23.000 119.000
Sum omløpsmidler 871.000 1.574.000 836.000 764.000 832.000
Sum eiendeler 916.000 1.583.000 852.000 787.000 951.000
Sum opptjent egenkapital 194.000 543.000 2.000 4.000 4.000
Sum egenkapital 294.000 643.000 102.000 104.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 71.000 176.000 450.000
Sum kortsiktig gjeld 621.000 940.000 679.000 508.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 915.000 1.583.000 852.000 788.000 952.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.301.000 4.437.000 4.059.000 3.861.000 2.689.000
Andre inntekter 0 0 0 0 25.000
Driftsinntekter 5.301.000 4.437.000 4.059.000 3.861.000 2.714.000
Varekostnad -1.570.000 -674.000 -951.000 -1.048.000 -747.000
Lønninger -2.254.000 -1.664.000 -1.953.000 -1.597.000 -887.000
Avskrivning -12.000 -7.000 -7.000 -7.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.391.000 -975.000 -938.000 -959.000 -854.000
Driftskostnader -5.648.000 -3.320.000 -3.849.000 -3.611.000 -2.494.000
Driftsresultat -347.000 1.116.000 209.000 249.000 220.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -7.000 -10.000 -18.000 -25.000
Finans -2.000 -6.000 -9.000 -15.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -150.000 -170.000 -100.000
Årsresultat -349.000 841.000 148.000 170.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 9.000 16.000 23.000 31.000
Sum varige driftsmidler 45.000 9.000 16.000 23.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 88.000
Sum anleggsmidler 45.000 9.000 16.000 23.000 119.000
Varebeholdning 474.000 895.000 377.000 288.000 219.000
Kundefordringer 68.000 61.000 61.000 26.000 6.000
Andre fordringer 15.000 34.000 24.000 15.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 314.000 584.000 374.000 436.000 592.000
Sum omløpsmidler 871.000 1.574.000 836.000 764.000 832.000
Sum eiendeler 916.000 1.583.000 852.000 787.000 951.000
Sum opptjent egenkapital 194.000 543.000 2.000 4.000 4.000
Sum egenkapital 294.000 643.000 102.000 104.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 71.000 176.000 450.000
Leverandørgjeld 98.000 113.000 79.000 61.000 44.000
Betalbar skatt 0 268.000 53.000 65.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 289.000 99.000 215.000 85.000 122.000
Utbytte 0 -300.000 -150.000 -170.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 234.000 159.000 182.000 127.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 621.000 940.000 679.000 508.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 915.000 1.583.000 852.000 788.000 952.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 250.000 634.000 157.000 256.000 434.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 1.2 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.7 1.0 1.6
Soliditet 32.1 40.6 1 13.2 10.9
Resultatgrad -6.5 25.2 5.1 6.4 8.1
Rentedekningsgrad -173.5 159.4 20.9 14.0 8.9
Gjeldsgrad 2.1 1.5 7.4 6.6 8.2
Total kapitalrentabilitet -37.9 70.6 24.6 32.0 23.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex