Glåmdal Bygg Og Fritid
Juridisk navn:  Glåmdal Bygg Og Fritid
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95119979
Grønnerudveien Grønnerudveien Fax:
2235 Matrand 2235 Matrand
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 990162964
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/5/2006 1
Foretakstype: NUF
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
55.71%
Resultat  
  
164.89%
Egenkapital  
  
121.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.023.000 657.000 1.363.000 1.136.000 1.400.000
Resultat: 61.000 -94.000 162.000 76.000 24.000
Egenkapital: 11.000 -51.000 44.000 -118.000 -194.000
Regnskap for  Glåmdal Bygg Og Fritid
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.023.000 657.000 1.363.000 1.136.000 1.400.000
Driftskostnader -959.000 -748.000 -1.197.000 -1.057.000 -1.371.000
Driftsresultat 64.000 -91.000 165.000 79.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -3.000 -5.000
Finans -3.000 -3.000 -4.000 -3.000 -5.000
Resultat før skatt 61.000 -94.000 162.000 76.000 24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 -94.000 162.000 76.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 39.000 16.000 0 6.000
Sum omløpsmidler 128.000 48.000 394.000 245.000 225.000
Sum eiendeler 158.000 87.000 410.000 245.000 231.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -51.000 44.000 -118.000 -194.000
Sum egenkapital 11.000 -51.000 44.000 -118.000 -194.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 30.000 30.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 138.000 336.000 333.000 395.000
Sum gjeld og egenkapital 157.000 87.000 410.000 245.000 231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.023.000 657.000 1.363.000 1.124.000 1.360.000
Andre inntekter 0 0 0 12.000 40.000
Driftsinntekter 1.023.000 657.000 1.363.000 1.136.000 1.400.000
Varekostnad -28.000 -21.000 -52.000 -53.000 -255.000
Lønninger -686.000 -436.000 -770.000 -710.000 -760.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -3.000 -4.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -235.000 -281.000 -372.000 -290.000 -335.000
Driftskostnader -959.000 -748.000 -1.197.000 -1.057.000 -1.371.000
Driftsresultat 64.000 -91.000 165.000 79.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -3.000 -5.000
Finans -3.000 -3.000 -4.000 -3.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 -94.000 162.000 76.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 39.000 16.000 0 6.000
Sum varige driftsmidler 30.000 39.000 16.000 0 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 39.000 16.000 0 6.000
Varebeholdning 0 0 5.000 0 10.000
Kundefordringer 0 24.000 42.000 9.000 31.000
Andre fordringer 4.000 0 20.000 70.000 132.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 124.000 24.000 326.000 166.000 51.000
Sum omløpsmidler 128.000 48.000 394.000 245.000 225.000
Sum eiendeler 158.000 87.000 410.000 245.000 231.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -51.000 44.000 -118.000 -194.000
Sum egenkapital 11.000 -51.000 44.000 -118.000 -194.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 30.000 30.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 30.000 30.000 30.000
Leverandørgjeld 7.000 29.000 24.000 93.000 224.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 55.000 142.000 109.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 86.000 54.000 170.000 132.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 138.000 336.000 333.000 395.000
Sum gjeld og egenkapital 157.000 87.000 410.000 245.000 231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 -90.000 58.000 -88.000 -170.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.3 1.2 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.3 1.2 0.8 0.6
Soliditet 7 -58.6 10.7 -48.2 -84.0
Resultatgrad 6.3 -13.9 12.1 7.0 2.1
Rentedekningsgrad 21.3 -30.3 41.3 26.3 5.8
Gjeldsgrad 13.3 -2.7 8.3 -3.1 -2.2
Total kapitalrentabilitet 40.8 -104.6 40.2 32.2 12.6
Signatur
08.11.2013
KETIL GRØNNERUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex