Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glåmdal Bioenergi AS
Juridisk navn:  Glåmdal Bioenergi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62967641
Sentrumsgården Øgardsvegen 11 Fax: 62967899
2100 Skarnes 2223 Galterud
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Odal
Org.nr: 979154623
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 4/28/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Odal Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.46%
Resultat  
  
-236.95%
Egenkapital  
  
-23.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.427.000 3.189.000 2.931.000 2.762.000 2.681.000
Resultat: -530.000 387.000 368.000 -44.000 199.000
Egenkapital: 1.380.000 1.793.000 1.500.000 1.223.000 1.250.000
Regnskap for  Glåmdal Bioenergi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.427.000 3.189.000 2.931.000 2.762.000 2.681.000
Driftskostnader -3.912.000 -2.762.000 -2.510.000 -2.718.000 -2.354.000
Driftsresultat -485.000 428.000 422.000 44.000 328.000
Finansinntekter 13.000 15.000 16.000 15.000 16.000
Finanskostnader -58.000 -55.000 -71.000 -104.000 -145.000
Finans -45.000 -40.000 -55.000 -89.000 -129.000
Resultat før skatt -530.000 387.000 368.000 -44.000 199.000
Skattekostnad 116.000 -94.000 -91.000 17.000 -54.000
Årsresultat -414.000 294.000 277.000 -27.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.183.000 2.174.000 1.885.000 2.117.000 2.439.000
Sum omløpsmidler 1.552.000 1.906.000 1.868.000 1.881.000 1.509.000
Sum eiendeler 3.735.000 4.080.000 3.753.000 3.998.000 3.948.000
Sum opptjent egenkapital 480.000 893.000 600.000 323.000 350.000
Sum egenkapital 1.380.000 1.793.000 1.500.000 1.223.000 1.250.000
Sum langsiktig gjeld 987.000 1.283.000 1.537.000 1.845.000 2.161.000
Sum kortsiktig gjeld 1.368.000 1.003.000 715.000 930.000 537.000
Sum gjeld og egenkapital 3.735.000 4.079.000 3.752.000 3.998.000 3.948.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.427.000 3.185.000 2.927.000 2.758.000 2.678.000
Andre inntekter 0 4.000 4.000 3.000 3.000
Driftsinntekter 3.427.000 3.189.000 2.931.000 2.762.000 2.681.000
Varekostnad -2.486.000 -1.166.000 -1.329.000 -1.301.000 -1.160.000
Lønninger -30.000 -30.000 -28.000 2.000 -28.000
Avskrivning -376.000 -348.000 -326.000 -323.000 -323.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.020.000 -1.218.000 -827.000 -1.096.000 -843.000
Driftskostnader -3.912.000 -2.762.000 -2.510.000 -2.718.000 -2.354.000
Driftsresultat -485.000 428.000 422.000 44.000 328.000
Finansinntekter 13.000 15.000 16.000 15.000 16.000
Finanskostnader -58.000 -55.000 -71.000 -104.000 -145.000
Finans -45.000 -40.000 -55.000 -89.000 -129.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -414.000 294.000 277.000 -27.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 136.000 21.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.970.000 2.078.000 1.809.000 2.042.000 2.365.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.970.000 2.078.000 1.809.000 2.042.000 2.365.000
Sum finansielle anleggsmidler 76.000 76.000 76.000 75.000 74.000
Sum anleggsmidler 2.183.000 2.174.000 1.885.000 2.117.000 2.439.000
Varebeholdning 50.000 50.000 110.000 115.000 158.000
Kundefordringer 1.278.000 1.489.000 26.000 1.169.000 432.000
Andre fordringer 223.000 43.000 396.000 97.000 525.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 324.000 1.335.000 499.000 394.000
Sum omløpsmidler 1.552.000 1.906.000 1.868.000 1.881.000 1.509.000
Sum eiendeler 3.735.000 4.080.000 3.753.000 3.998.000 3.948.000
Sum opptjent egenkapital 480.000 893.000 600.000 323.000 350.000
Sum egenkapital 1.380.000 1.793.000 1.500.000 1.223.000 1.250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 24.000 68.000 121.000
Gjeld til kredittinstitutt 61.000 232.000 0 208.000 137.000
Sum langsiktig gjeld 987.000 1.283.000 1.537.000 1.845.000 2.161.000
Leverandørgjeld 1.138.000 475.000 559.000 632.000 292.000
Betalbar skatt 0 139.000 134.000 36.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 150.000 9.000 46.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 7.000 13.000 9.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 1.368.000 1.003.000 715.000 930.000 537.000
Sum gjeld og egenkapital 3.735.000 4.079.000 3.752.000 3.998.000 3.948.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 184.000 903.000 1.153.000 951.000 972.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.9 2.6 2.0 2.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.9 2.5 1.9 2.6
Soliditet 36.9 4 4 30.6 31.7
Resultatgrad -14.2 13.4 14.4 1.6 12.2
Rentedekningsgrad -8.4 7.8 5.9 0.6 2.4
Gjeldsgrad 1.7 1.3 1.5 2.3 2.2
Total kapitalrentabilitet -12.6 10.9 11.7 1.5 8.7
Signatur
29.05.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex