Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Glåmdal Auto-eiendom As
Juridisk navn:  Glåmdal Auto-eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1218 Rasta Otervegen Fax:
2206 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 918015329
Aksjekapital: 1.530.030 NOK
Etableringsdato: 10/3/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
37.5%
Egenkapital  
  
-114.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -10.000 -16.000 -2.000
Egenkapital: -1.000 7.000 20.000
Regnskap for  Glåmdal Auto-eiendom As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -16.000 -2.000
Driftsresultat -10.000 -16.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -16.000 -2.000
Skattekostnad 2.000 3.000 3.000
Årsresultat -8.000 -12.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 209.000 207.000 33.000
Sum omløpsmidler 65.000 66.000 60.000
Sum eiendeler 274.000 273.000 93.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -12.000 0
Sum egenkapital -1.000 7.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 275.000 265.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 275.000 273.000 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -16.000 -2.000
Driftskostnader -10.000 -16.000 -2.000
Driftsresultat -10.000 -16.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -8.000 -12.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 7.000 3.000
Fast eiendom 194.000 194.000 24.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 6.000 6.000
Sum varige driftsmidler 200.000 200.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 209.000 207.000 33.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 65.000 66.000 60.000
Sum omløpsmidler 65.000 66.000 60.000
Sum eiendeler 274.000 273.000 93.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -12.000 0
Sum egenkapital -1.000 7.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 24.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 275.000 265.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 275.000 265.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 275.000 273.000 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -210.000 -199.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.8
Soliditet -0.4 2.6 21.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 37.9 3.7
Total kapitalrentabilitet -3.6 -5.9 -2.1
Signatur
08.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex