Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjeteren AS
Juridisk navn:  Gjeteren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67154242
Postboks 134 Rykkinnv 7 Fax: 67136580
1334 Rykkinn 1349 Rykkinn
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 911995557
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/28/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.19%
Resultat  
  
-96.53%
Egenkapital  
  
-1.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.695.000 9.575.000 9.288.000 10.478.000 8.810.000
Resultat: 20.000 576.000 582.000 1.124.000 444.000
Egenkapital: 4.398.000 4.484.000 4.144.000 3.806.000 3.063.000
Regnskap for  Gjeteren AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.695.000 9.575.000 9.288.000 10.478.000 8.810.000
Driftskostnader -8.547.000 -8.881.000 -8.522.000 -9.273.000 -8.129.000
Driftsresultat 148.000 693.000 766.000 1.205.000 681.000
Finansinntekter 11.000 39.000 20.000 68.000 29.000
Finanskostnader -138.000 -156.000 -203.000 -149.000 -266.000
Finans -127.000 -117.000 -183.000 -81.000 -237.000
Resultat før skatt 20.000 576.000 582.000 1.124.000 444.000
Skattekostnad -5.000 -133.000 -143.000 -280.000 -116.000
Årsresultat 16.000 443.000 440.000 845.000 327.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.894.000 2.707.000 3.358.000 3.306.000 3.412.000
Sum omløpsmidler 4.527.000 5.232.000 4.959.000 5.196.000 3.675.000
Sum eiendeler 7.421.000 7.939.000 8.317.000 8.502.000 7.087.000
Sum opptjent egenkapital 4.296.000 4.382.000 4.042.000 3.704.000 2.961.000
Sum egenkapital 4.398.000 4.484.000 4.144.000 3.806.000 3.063.000
Sum langsiktig gjeld 2.066.000 2.019.000 2.666.000 2.612.000 2.890.000
Sum kortsiktig gjeld 957.000 1.435.000 1.508.000 2.084.000 1.135.000
Sum gjeld og egenkapital 7.421.000 7.938.000 8.318.000 8.502.000 7.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.644.000 9.575.000 9.142.000 10.478.000 8.786.000
Andre inntekter 51.000 0 146.000 0 25.000
Driftsinntekter 8.695.000 9.575.000 9.288.000 10.478.000 8.810.000
Varekostnad -5.158.000 -5.560.000 -5.415.000 -6.049.000 -5.219.000
Lønninger -1.885.000 -1.835.000 -1.816.000 -1.920.000 -1.789.000
Avskrivning -249.000 -239.000 -321.000 -286.000 -282.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.255.000 -1.247.000 -970.000 -1.018.000 -839.000
Driftskostnader -8.547.000 -8.881.000 -8.522.000 -9.273.000 -8.129.000
Driftsresultat 148.000 693.000 766.000 1.205.000 681.000
Finansinntekter 11.000 39.000 20.000 68.000 29.000
Finanskostnader -138.000 -156.000 -203.000 -149.000 -266.000
Finans -127.000 -117.000 -183.000 -81.000 -237.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000
Årsresultat 16.000 443.000 440.000 845.000 327.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.274.000 2.435.000 2.596.000 2.757.000 2.918.000
Maskiner anlegg 92.000 128.000 132.000 20.000 26.000
Driftsløsøre 528.000 144.000 629.000 528.000 468.000
Sum varige driftsmidler 2.894.000 2.707.000 3.358.000 3.306.000 3.412.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.894.000 2.707.000 3.358.000 3.306.000 3.412.000
Varebeholdning 3.201.000 3.318.000 2.872.000 3.071.000 2.179.000
Kundefordringer 418.000 336.000 288.000 173.000 226.000
Andre fordringer 96.000 57.000 411.000 65.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 812.000 1.521.000 1.389.000 1.887.000 1.204.000
Sum omløpsmidler 4.527.000 5.232.000 4.959.000 5.196.000 3.675.000
Sum eiendeler 7.421.000 7.939.000 8.317.000 8.502.000 7.087.000
Sum opptjent egenkapital 4.296.000 4.382.000 4.042.000 3.704.000 2.961.000
Sum egenkapital 4.398.000 4.484.000 4.144.000 3.806.000 3.063.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 0 54.000 40.000 49.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.066.000 2.019.000 2.666.000 2.612.000 2.890.000
Leverandørgjeld 582.000 748.000 847.000 1.254.000 667.000
Betalbar skatt 0 188.000 128.000 289.000 127.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 221.000 283.000 286.000 97.000
Utbytte -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -102.000
Annen kortsiktig gjeld 166.000 176.000 148.000 154.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 957.000 1.435.000 1.508.000 2.084.000 1.135.000
Sum gjeld og egenkapital 7.421.000 7.938.000 8.318.000 8.502.000 7.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.570.000 3.797.000 3.451.000 3.112.000 2.540.000
Likviditetsgrad 1 4.7 3.6 3.3 2 3.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.4 1 1.4
Soliditet 59.3 56.5 49.8 44.8 43.2
Resultatgrad 1.7 7.2 8.2 11.5 7.7
Rentedekningsgrad 1.1 4.4 3.8 8.1 2.7
Gjeldsgrad 0.7 0.8 1 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 2.1 9.2 9.4 1 10.0
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRETS
MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE, STYRETS LEDER
ALENE, ELLER
KARIN LEBESBY
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex