Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjesdalkoret
Juridisk navn:  Gjesdalkoret
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92497405
C/O Ole Omland Bygdaveien 96 Fax:
4333 Oltedal 4333 Oltedal
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 971344458
Aksjekapital: 195.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1982
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 135.000
Resultat: 7.000
Egenkapital: 195.000
Regnskap for  Gjesdalkoret
Resultat 2018
Driftsinntekter 135.000
Driftskostnader -130.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt 7.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 195.000
Sum eiendeler 195.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 195.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 135.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 135.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader -130.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 195.000
Sum omløpsmidler 195.000
Sum eiendeler 195.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 195.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 195.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad 4.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 3.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex