Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjesdalbakken 9 As
Juridisk navn:  Gjesdalbakken 9 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55527070
Postboks 7301 Kokstadflaten 30 Fax: 55527008
5020 Bergen 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912188094
Aksjekapital: 492.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.78%
Resultat  
  
-10.48%
Egenkapital  
  
-1.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.617.000 5.899.000 5.726.000 5.747.000 5.160.000
Resultat: 3.084.000 3.445.000 3.483.000 3.804.000 3.167.000
Egenkapital: 39.100.000 39.508.000 39.725.000 39.888.000 44.814.000
Regnskap for  Gjesdalbakken 9 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.617.000 5.899.000 5.726.000 5.747.000 5.160.000
Driftskostnader -1.977.000 -2.105.000 -2.041.000 -1.999.000 -2.044.000
Driftsresultat 3.641.000 3.794.000 3.685.000 3.748.000 3.117.000
Finansinntekter 0 0 24.000 56.000 50.000
Finanskostnader -557.000 -349.000 -227.000 0 0
Finans -557.000 -349.000 -203.000 56.000 50.000
Resultat før skatt 3.084.000 3.445.000 3.483.000 3.804.000 3.167.000
Skattekostnad -678.000 -649.000 -688.000 -798.000 -545.000
Årsresultat 2.405.000 2.795.000 2.794.000 3.006.000 2.622.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.788.000 44.196.000 45.605.000 47.013.000 48.379.000
Sum omløpsmidler 19.873.000 14.712.000 9.506.000 4.535.000 4.211.000
Sum eiendeler 62.661.000 58.908.000 55.111.000 51.548.000 52.590.000
Sum opptjent egenkapital 3.257.000 3.665.000 3.882.000 4.045.000 8.971.000
Sum egenkapital 39.100.000 39.508.000 39.725.000 39.888.000 44.814.000
Sum langsiktig gjeld 3.026.000 3.141.000 3.392.000 3.637.000 3.864.000
Sum kortsiktig gjeld 20.535.000 16.260.000 11.994.000 8.024.000 3.913.000
Sum gjeld og egenkapital 62.661.000 58.909.000 55.111.000 51.549.000 52.591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.617.000 5.899.000 5.726.000 5.747.000 5.160.000
Driftsinntekter 5.617.000 5.899.000 5.726.000 5.747.000 5.160.000
Varekostnad -648.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.409.000 -1.409.000 -1.409.000 -1.366.000 -1.409.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 80.000 -696.000 -632.000 -633.000 -635.000
Driftskostnader -1.977.000 -2.105.000 -2.041.000 -1.999.000 -2.044.000
Driftsresultat 3.641.000 3.794.000 3.685.000 3.748.000 3.117.000
Finansinntekter 0 0 24.000 56.000 50.000
Finanskostnader -557.000 -349.000 -227.000 0 0
Finans -557.000 -349.000 -203.000 56.000 50.000
Konsernbidrag -2.813.000 -3.012.000 -2.957.000 -3.073.000 -2.509.000
Utbytte 0 0 0 -4.860.000 0
Årsresultat 2.405.000 2.795.000 2.794.000 3.006.000 2.622.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 42.788.000 44.196.000 45.605.000 47.013.000 48.379.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 42.788.000 44.196.000 45.605.000 47.013.000 48.379.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.788.000 44.196.000 45.605.000 47.013.000 48.379.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 26.000 10.000 5.000 0
Andre fordringer 0 0 0 97.000 81.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.853.000 4.664.000 473.000 10.000 4.107.000
Sum omløpsmidler 19.873.000 14.712.000 9.506.000 4.535.000 4.211.000
Sum eiendeler 62.661.000 58.908.000 55.111.000 51.548.000 52.590.000
Sum opptjent egenkapital 3.257.000 3.665.000 3.882.000 4.045.000 8.971.000
Sum egenkapital 39.100.000 39.508.000 39.725.000 39.888.000 44.814.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.026.000 3.141.000 3.392.000 3.637.000 3.864.000
Gjeld til kredittinstitutt 20.075.000 15.912.000 11.650.000 7.534.000 3.436.000
Sum langsiktig gjeld 3.026.000 3.141.000 3.392.000 3.637.000 3.864.000
Leverandørgjeld 75.000 94.000 121.000 169.000 257.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 108.000 211.000 184.000 322.000 219.000
Utbytte 0 0 0 -4.860.000 0
Annen kortsiktig gjeld 277.000 43.000 39.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.535.000 16.260.000 11.994.000 8.024.000 3.913.000
Sum gjeld og egenkapital 62.661.000 58.909.000 55.111.000 51.549.000 52.591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -662.000 -1.548.000 -2.488.000 -3.489.000 298.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.8 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.8 0.6 1.1
Soliditet 62.4 67.1 72.1 77.4 85.2
Resultatgrad 64.8 64.3 64.4 65.2 60.4
Rentedekningsgrad 6.5 10.9 16.2
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 5.8 6.4 6.7 7.4 6.0
Signatur
18.12.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex