Gjerdalen Entreprenør AS
Juridisk navn:  Gjerdalen Entreprenør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90147490
Hovemovegen 80 Hovemovegen 80 Fax:
2624 Lillehammer 2624 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 989722115
Aksjekapital: 163.931 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 4/4/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Regnskap Innlandet Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
12.24%
Resultat  
  
132.55%
Egenkapital  
  
81.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 96.613.000 86.076.000 46.663.000 31.646.000 29.908.000
Resultat: 6.909.000 2.971.000 2.873.000 1.332.000 924.000
Egenkapital: 11.948.000 6.600.000 4.335.000 2.312.000 1.359.000
Regnskap for  Gjerdalen Entreprenør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 96.613.000 86.076.000 46.663.000 31.646.000 29.908.000
Driftskostnader -89.431.000 -82.833.000 -43.604.000 -30.149.000 -28.802.000
Driftsresultat 7.182.000 3.243.000 3.060.000 1.497.000 1.106.000
Finansinntekter 47.000 21.000 2.000 10.000 13.000
Finanskostnader -320.000 -294.000 -189.000 -175.000 -194.000
Finans -273.000 -273.000 -187.000 -165.000 -181.000
Resultat før skatt 6.909.000 2.971.000 2.873.000 1.332.000 924.000
Skattekostnad -1.561.000 -706.000 -690.000 -379.000 -236.000
Årsresultat 5.348.000 2.264.000 2.183.000 953.000 688.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.360.000 2.399.000 1.757.000 1.557.000 1.389.000
Sum omløpsmidler 28.544.000 27.191.000 17.407.000 12.006.000 8.889.000
Sum eiendeler 32.904.000 29.590.000 19.164.000 13.563.000 10.278.000
Sum opptjent egenkapital 11.285.000 5.937.000 3.673.000 1.650.000 696.000
Sum egenkapital 11.948.000 6.600.000 4.335.000 2.312.000 1.359.000
Sum langsiktig gjeld 1.498.000 1.803.000 2.070.000 2.187.000 1.300.000
Sum kortsiktig gjeld 19.457.000 21.187.000 12.759.000 9.064.000 7.619.000
Sum gjeld og egenkapital 32.903.000 29.590.000 19.165.000 13.564.000 10.278.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.285.000 85.908.000 46.651.000 31.548.000 29.779.000
Andre inntekter 328.000 168.000 12.000 98.000 130.000
Driftsinntekter 96.613.000 86.076.000 46.663.000 31.646.000 29.908.000
Varekostnad -59.432.000 -58.605.000 -27.723.000 -17.954.000 -17.525.000
Lønninger -14.615.000 -11.559.000 -7.357.000 -5.482.000 -4.998.000
Avskrivning -313.000 -181.000 -177.000 -178.000 -162.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.071.000 -12.488.000 -8.347.000 -6.535.000 -6.117.000
Driftskostnader -89.431.000 -82.833.000 -43.604.000 -30.149.000 -28.802.000
Driftsresultat 7.182.000 3.243.000 3.060.000 1.497.000 1.106.000
Finansinntekter 47.000 21.000 2.000 10.000 13.000
Finanskostnader -320.000 -294.000 -189.000 -175.000 -194.000
Finans -273.000 -273.000 -187.000 -165.000 -181.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.348.000 2.264.000 2.183.000 953.000 688.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.181.000 550.000 197.000 224.000 109.000
Driftsløsøre 41.000 167.000 198.000 145.000 251.000
Sum varige driftsmidler 2.222.000 717.000 395.000 370.000 360.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.137.000 1.682.000 1.362.000 1.188.000 1.029.000
Sum anleggsmidler 4.360.000 2.399.000 1.757.000 1.557.000 1.389.000
Varebeholdning 218.000 405.000 428.000 540.000 419.000
Kundefordringer 19.170.000 25.267.000 14.822.000 11.005.000 8.120.000
Andre fordringer 563.000 427.000 320.000 220.000 182.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.593.000 1.093.000 1.838.000 240.000 169.000
Sum omløpsmidler 28.544.000 27.191.000 17.407.000 12.006.000 8.889.000
Sum eiendeler 32.904.000 29.590.000 19.164.000 13.563.000 10.278.000
Sum opptjent egenkapital 11.285.000 5.937.000 3.673.000 1.650.000 696.000
Sum egenkapital 11.948.000 6.600.000 4.335.000 2.312.000 1.359.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 402.000 1.103.000
Sum langsiktig gjeld 1.498.000 1.803.000 2.070.000 2.187.000 1.300.000
Leverandørgjeld 12.325.000 14.837.000 9.265.000 6.574.000 5.149.000
Betalbar skatt 1.537.000 706.000 690.000 379.000 236.000
Skyldig offentlige avgifter 4.195.000 3.695.000 1.217.000 1.085.000 367.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.400.000 1.949.000 1.586.000 625.000 764.000
Sum kortsiktig gjeld 19.457.000 21.187.000 12.759.000 9.064.000 7.619.000
Sum gjeld og egenkapital 32.903.000 29.590.000 19.165.000 13.564.000 10.278.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.087.000 6.004.000 4.648.000 2.942.000 1.270.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.3 1.3 1.2
Soliditet 36.3 22.3 22.6 17.0 13.2
Resultatgrad 7.4 3.8 6.6 4.7 3.7
Rentedekningsgrad 22.4 1 16.2 8.6 5.8
Gjeldsgrad 1.8 3.5 3.4 4.9 6.6
Total kapitalrentabilitet 2 1 1 11.1 10.9
Signatur
30.11.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex