Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjenreisningsmuseets Venner
Juridisk navn:  Gjenreisningsmuseets Venner
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41324598
Mylingen 4C Kirkegaten 21 Fax:
9601 Hammerfest 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 994022555
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/3/2000 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.43%
Resultat  
  
-252.94%
Egenkapital  
  
-28.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2009
Omsetning: 22.000 28.000
Resultat: -26.000 17.000
Egenkapital: 66.000 92.000
Regnskap for  Gjenreisningsmuseets Venner
Resultat 2010 2009
Driftsinntekter 22.000 28.000
Driftskostnader -48.000 -12.000
Driftsresultat -26.000 17.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -26.000 17.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -26.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 66.000 92.000
Sum eiendeler 66.000 92.000
Sum opptjent egenkapital 66.000
Sum egenkapital 66.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 66.000 92.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000
Andre inntekter 12.000
Driftsinntekter 22.000 28.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -48.000 -12.000
Driftskostnader -48.000 -12.000
Driftsresultat -26.000 17.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -26.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 66.000 92.000
Sum omløpsmidler 66.000 92.000
Sum eiendeler 66.000 92.000
Sum opptjent egenkapital 66.000
Sum egenkapital 66.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 66.000 92.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.000 92.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0
Resultatgrad -118.2 60.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -39.4 18.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex