Gjellesvik Eiendom AS
Juridisk navn:  Gjellesvik Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55927710
C/O Erstad & Lekven Utbygging As Paradisalléen 8 Indre Arna-Vegen 166 Fax: 55243995
5232 Paradis 5261 Indre Arna
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 936447066
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.72%
Resultat  
  
-116.39%
Egenkapital  
  
-2.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 126.000 261.000 289.000 219.000 162.000
Resultat: -20.000 122.000 119.000 56.000 33.000
Egenkapital: 624.000 639.000 547.000 458.000 416.000
Regnskap for  Gjellesvik Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 126.000 261.000 289.000 219.000 162.000
Driftskostnader -119.000 -114.000 -143.000 -134.000 -96.000
Driftsresultat 7.000 147.000 146.000 85.000 66.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 4.000 10.000
Finanskostnader -29.000 -28.000 -29.000 -33.000 -43.000
Finans -27.000 -25.000 -26.000 -29.000 -33.000
Resultat før skatt -20.000 122.000 119.000 56.000 33.000
Skattekostnad 5.000 -30.000 -30.000 -14.000 -10.000
Årsresultat -15.000 92.000 89.000 42.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 774.000 780.000 786.000 792.000 798.000
Sum omløpsmidler 468.000 530.000 489.000 411.000 398.000
Sum eiendeler 1.242.000 1.310.000 1.275.000 1.203.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 524.000 539.000 447.000 358.000 316.000
Sum egenkapital 624.000 639.000 547.000 458.000 416.000
Sum langsiktig gjeld 579.000 618.000 656.000 696.000 737.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 53.000 71.000 48.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.242.000 1.310.000 1.274.000 1.202.000 1.195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.000 249.000 289.000 203.000 155.000
Andre inntekter 6.000 13.000 0 15.000 8.000
Driftsinntekter 126.000 261.000 289.000 219.000 162.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -8.000 -31.000 -35.000 -49.000 -31.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -77.000 -102.000 -79.000 -59.000
Driftskostnader -119.000 -114.000 -143.000 -134.000 -96.000
Driftsresultat 7.000 147.000 146.000 85.000 66.000
Finansinntekter 2.000 3.000 3.000 4.000 10.000
Finanskostnader -29.000 -28.000 -29.000 -33.000 -43.000
Finans -27.000 -25.000 -26.000 -29.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -15.000 92.000 89.000 42.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 774.000 780.000 786.000 792.000 798.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 774.000 780.000 786.000 792.000 798.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 774.000 780.000 786.000 792.000 798.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 5.000 1.000 12.000 17.000
Andre fordringer 0 0 0 6.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 465.000 525.000 488.000 393.000 378.000
Sum omløpsmidler 468.000 530.000 489.000 411.000 398.000
Sum eiendeler 1.242.000 1.310.000 1.275.000 1.203.000 1.196.000
Sum opptjent egenkapital 524.000 539.000 447.000 358.000 316.000
Sum egenkapital 624.000 639.000 547.000 458.000 416.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 7.000 14.000 23.000 36.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 579.000 618.000 656.000 696.000 737.000
Leverandørgjeld 0 3.000 6.000 4.000 0
Betalbar skatt 1.000 37.000 39.000 27.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 7.000 9.000 9.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 7.000 17.000 9.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 39.000 53.000 71.000 48.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.242.000 1.310.000 1.274.000 1.202.000 1.195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 429.000 477.000 418.000 363.000 356.000
Likviditetsgrad 1 1 1 6.9 8.6 9.5
Likviditetsgrad 2 1 1 6.9 8.6 9.5
Soliditet 50.2 48.8 42.9 38.1 34.8
Resultatgrad 5.6 56.3 50.5 38.8 40.7
Rentedekningsgrad 0.2 5.3 5 2.7 1.8
Gjeldsgrad 1 1.1 1.3 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 0.7 11.5 11.7 7.4 6.4
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.01.2020
PROKURA HVER FOR SEG
THORBJØRNSEN TORILL
PROKURA HVER FOR SEG
DALLAND DAG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex