Gjellesvik Advokatfirma As
Juridisk navn:  Gjellesvik Advokatfirma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51372727
Postboks 176 Breigata 13 Fax: 51372726
4001 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 994225235
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.74%
Resultat  
  
-262.5%
Egenkapital  
  
-1.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.000 46.000 689.000 1.252.000 1.181.000
Resultat: -13.000 8.000 65.000 18.000 -37.000
Egenkapital: 605.000 617.000 610.000 545.000 527.000
Regnskap for  Gjellesvik Advokatfirma As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.000 46.000 689.000 1.252.000 1.181.000
Driftskostnader -25.000 -38.000 -624.000 -1.235.000 -1.220.000
Driftsresultat -13.000 8.000 64.000 17.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 0
Resultat før skatt -13.000 8.000 65.000 18.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 8.000 65.000 18.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 126.000 42.000 18.000
Sum eiendeler 703.000 703.000 826.000 742.000 718.000
Sum opptjent egenkapital -199.000 -187.000 -194.000 -259.000 -277.000
Sum egenkapital 605.000 617.000 610.000 545.000 527.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 99.000 86.000 217.000 197.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000 703.000 827.000 742.000 717.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 13.000 46.000 689.000 1.252.000 1.181.000
Driftsinntekter 13.000 46.000 689.000 1.252.000 1.181.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -165.000 -465.000 -464.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -38.000 -459.000 -770.000 -756.000
Driftskostnader -25.000 -38.000 -624.000 -1.235.000 -1.220.000
Driftsresultat -13.000 8.000 64.000 17.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 8.000 65.000 18.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Sum anleggsmidler 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 120.000 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 10.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 6.000 32.000 15.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 126.000 42.000 18.000
Sum eiendeler 703.000 703.000 826.000 742.000 718.000
Sum opptjent egenkapital -199.000 -187.000 -194.000 -259.000 -277.000
Sum egenkapital 605.000 617.000 610.000 545.000 527.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 86.000 84.000 214.000 102.000 94.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 2.000 36.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 0 0 58.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 86.000 217.000 197.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 704.000 703.000 827.000 742.000 717.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -96.000 -83.000 -91.000 -155.000 -172.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.6 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.6 0.2 0.1
Soliditet 85.9 87.8 73.8 73.5 73.5
Resultatgrad 17.4 9.3 1.4 -3.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.8 1.1 7.9 2.4 -5.3
Signatur
05.04.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex