Gjøvik Varme Og Sanitær AS
Juridisk navn:  Gjøvik Varme Og Sanitær AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61133555
Thomasdalen 2 Thomasdalen 2 Fax: 61133550
2818 Gjøvik 2818 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 917593663
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 6/21/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.34%
Resultat  
  
-52.81%
Egenkapital  
  
94.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.331.000 24.910.000 25.351.000 20.185.000 16.389.000
Resultat: 2.432.000 5.154.000 4.608.000 1.912.000 1.024.000
Egenkapital: 3.890.000 1.998.000 3.940.000 1.945.000 1.519.000
Regnskap for  Gjøvik Varme Og Sanitær AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.331.000 24.910.000 25.351.000 20.185.000 16.389.000
Driftskostnader -20.951.000 -19.785.000 -20.799.000 -18.280.000 -15.380.000
Driftsresultat 2.380.000 5.126.000 4.552.000 1.904.000 1.009.000
Finansinntekter 54.000 44.000 65.000 10.000 15.000
Finanskostnader -2.000 -17.000 -9.000 -2.000 -1.000
Finans 52.000 27.000 56.000 8.000 14.000
Resultat før skatt 2.432.000 5.154.000 4.608.000 1.912.000 1.024.000
Skattekostnad -540.000 -1.196.000 -1.112.000 -486.000 -280.000
Årsresultat 1.892.000 3.957.000 3.496.000 1.426.000 744.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 740.000 817.000 575.000 349.000 276.000
Sum omløpsmidler 7.724.000 8.833.000 7.347.000 4.943.000 3.965.000
Sum eiendeler 8.464.000 9.650.000 7.922.000 5.292.000 4.241.000
Sum opptjent egenkapital 3.790.000 1.898.000 3.840.000 1.845.000 1.419.000
Sum egenkapital 3.890.000 1.998.000 3.940.000 1.945.000 1.519.000
Sum langsiktig gjeld 346.000 346.000 235.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.229.000 7.306.000 3.747.000 3.347.000 2.722.000
Sum gjeld og egenkapital 8.465.000 9.650.000 7.922.000 5.292.000 4.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.261.000 24.763.000 25.351.000 20.185.000 16.389.000
Andre inntekter 70.000 148.000 0 0 0
Driftsinntekter 23.331.000 24.910.000 25.351.000 20.185.000 16.389.000
Varekostnad -9.740.000 -10.225.000 -11.393.000 -9.163.000 -7.124.000
Lønninger -8.636.000 -7.408.000 -6.795.000 -7.074.000 -6.276.000
Avskrivning -267.000 -248.000 -141.000 -98.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.590.000 -2.650.000 -2.470.000 -1.945.000 -1.893.000
Driftskostnader -20.951.000 -19.785.000 -20.799.000 -18.280.000 -15.380.000
Driftsresultat 2.380.000 5.126.000 4.552.000 1.904.000 1.009.000
Finansinntekter 54.000 44.000 65.000 10.000 15.000
Finanskostnader -2.000 -17.000 -9.000 -2.000 -1.000
Finans 52.000 27.000 56.000 8.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.900.000 0 0 0
Årsresultat 1.892.000 3.957.000 3.496.000 1.426.000 744.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 117.000 80.000 100.000 78.000 36.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 330.000 524.000 0 0 0
Driftsløsøre 294.000 203.000 464.000 260.000 230.000
Sum varige driftsmidler 623.000 727.000 464.000 260.000 230.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 740.000 817.000 575.000 349.000 276.000
Varebeholdning 1.262.000 980.000 234.000 231.000 196.000
Kundefordringer 2.173.000 3.058.000 3.356.000 2.422.000 1.419.000
Andre fordringer 702.000 1.018.000 258.000 162.000 184.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.577.000 3.777.000 3.499.000 2.129.000 2.166.000
Sum omløpsmidler 7.724.000 8.833.000 7.347.000 4.943.000 3.965.000
Sum eiendeler 8.464.000 9.650.000 7.922.000 5.292.000 4.241.000
Sum opptjent egenkapital 3.790.000 1.898.000 3.840.000 1.845.000 1.419.000
Sum egenkapital 3.890.000 1.998.000 3.940.000 1.945.000 1.519.000
Sum avsetninger til forpliktelser 346.000 346.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 346.000 346.000 235.000 0 0
Leverandørgjeld 1.483.000 1.415.000 404.000 634.000 657.000
Betalbar skatt 552.000 1.176.000 1.134.000 529.000 283.000
Skyldig offentlige avgifter 840.000 1.142.000 1.243.000 1.135.000 921.000
Utbytte 0 -2.900.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.354.000 673.000 966.000 1.049.000 861.000
Sum kortsiktig gjeld 4.229.000 7.306.000 3.747.000 3.347.000 2.722.000
Sum gjeld og egenkapital 8.465.000 9.650.000 7.922.000 5.292.000 4.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.495.000 1.527.000 3.600.000 1.596.000 1.243.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.2 2 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 1.9 1.4 1.4
Soliditet 4 20.7 49.7 36.8 35.8
Resultatgrad 10.2 20.6 1 9.4 6.2
Rentedekningsgrad 1 301.5 505.8 9 1024.0
Gjeldsgrad 1.2 3.8 1 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 28.8 53.6 58.3 36.2 24.1
Signatur
22.10.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex