Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gjøvik Og Omegn Boligbyggelag
Juridisk navn:  Gjøvik Og Omegn Boligbyggelag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61181300
Postboks 1227 Storgata 10 Fax: 61179993
2806 Gjøvik 2815 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 952971085
Aksjekapital: 5.203.000 NOK
Antall ansatte: 70
Etableringsdato: 12/19/1946
Foretakstype: BBL
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.42%
Resultat  
  
-39.06%
Egenkapital  
  
4.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.552.000 27.901.000 27.823.000 25.533.000 24.264.000
Resultat: 2.443.000 4.009.000 4.968.000 3.351.000 3.739.000
Egenkapital: 57.451.000 55.094.000 51.585.000 47.554.000 44.624.000
Regnskap for  Gjøvik Og Omegn Boligbyggelag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.552.000 27.901.000 27.823.000 25.533.000 24.264.000
Driftskostnader -25.377.000 -25.938.000 -23.975.000 -23.864.000 -21.665.000
Driftsresultat 175.000 1.963.000 3.847.000 1.669.000 2.599.000
Finansinntekter 2.272.000 2.046.000 1.120.000 1.683.000 1.139.000
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans 2.267.000 2.046.000 1.120.000 1.683.000 1.139.000
Resultat før skatt 2.443.000 4.009.000 4.968.000 3.351.000 3.739.000
Skattekostnad -303.000 -723.000 -1.195.000 -775.000 -1.176.000
Årsresultat 2.140.000 3.286.000 3.773.000 2.576.000 2.563.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.052.000 29.250.000 28.942.000 27.373.000 28.504.000
Sum omløpsmidler 32.247.000 47.590.000 31.417.000 26.252.000 21.897.000
Sum eiendeler 65.299.000 76.840.000 60.359.000 53.625.000 50.401.000
Sum opptjent egenkapital 52.248.000 50.109.000 46.823.000 43.050.000 40.474.000
Sum egenkapital 57.451.000 55.094.000 51.585.000 47.554.000 44.624.000
Sum langsiktig gjeld 53.000 40.000 21.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.795.000 21.705.000 8.753.000 6.071.000 5.777.000
Sum gjeld og egenkapital 65.299.000 76.839.000 60.359.000 53.625.000 50.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.996.000 20.095.000 19.982.000 18.607.000 17.626.000
Andre inntekter 8.556.000 7.806.000 7.842.000 6.926.000 6.638.000
Driftsinntekter 25.552.000 27.901.000 27.823.000 25.533.000 24.264.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -17.254.000 -18.645.000 -17.356.000 -17.732.000 -15.356.000
Avskrivning -415.000 -433.000 -327.000 -331.000 -298.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.708.000 -6.860.000 -6.292.000 -5.801.000 -6.011.000
Driftskostnader -25.377.000 -25.938.000 -23.975.000 -23.864.000 -21.665.000
Driftsresultat 175.000 1.963.000 3.847.000 1.669.000 2.599.000
Finansinntekter 2.272.000 2.046.000 1.120.000 1.683.000 1.139.000
Finanskostnader -5.000 0 0 0 0
Finans 2.267.000 2.046.000 1.120.000 1.683.000 1.139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.140.000 3.286.000 3.773.000 2.576.000 2.563.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 100.000 100.000 100.000 138.000 167.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.804.000 1.933.000 2.302.000 1.506.000 1.230.000
Sum varige driftsmidler 1.804.000 1.933.000 2.302.000 1.506.000 1.230.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.148.000 27.216.000 26.540.000 25.729.000 27.107.000
Sum anleggsmidler 33.052.000 29.250.000 28.942.000 27.373.000 28.504.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.840.000 1.981.000 2.310.000 2.420.000 2.202.000
Andre fordringer 5.552.000 5.864.000 2.977.000 1.848.000 679.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.855.000 39.745.000 26.129.000 21.983.000 19.016.000
Sum omløpsmidler 32.247.000 47.590.000 31.417.000 26.252.000 21.897.000
Sum eiendeler 65.299.000 76.840.000 60.359.000 53.625.000 50.401.000
Sum opptjent egenkapital 52.248.000 50.109.000 46.823.000 43.050.000 40.474.000
Sum egenkapital 57.451.000 55.094.000 51.585.000 47.554.000 44.624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 53.000 40.000 21.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.462.000 989.000 945.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 53.000 40.000 21.000 0 0
Leverandørgjeld 680.000 782.000 2.327.000 775.000 482.000
Betalbar skatt 96.000 458.000 906.000 817.000 791.000
Skyldig offentlige avgifter 2.717.000 2.696.000 2.457.000 2.520.000 2.261.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.841.000 16.781.000 2.119.000 1.959.000 2.243.000
Sum kortsiktig gjeld 7.795.000 21.705.000 8.753.000 6.071.000 5.777.000
Sum gjeld og egenkapital 65.299.000 76.839.000 60.359.000 53.625.000 50.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.452.000 25.885.000 22.664.000 20.181.000 16.120.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.2 3.6 4.3 3.8
Likviditetsgrad 2 4.1 2.2 3.6 4.3 3.8
Soliditet 8 71.7 85.5 88.7 88.5
Resultatgrad 0.7 7 13.8 6.5 10.7
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.7 5.2 8.2 6.3 7.4
Signatur
29.08.2017
STYRETS LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP TEGNER LAGETS
FIRMA.
Prokurister
29.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex