Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gisle Hoel As
Juridisk navn:  Gisle Hoel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72423327
Ålbusgrenda 53 Ålbusgrenda 53 Fax: 61215050
7340 Oppdal 7340 Oppdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 988796859
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/14/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
159.24%
Resultat  
  
-36.84%
Egenkapital  
  
30.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.628.000 628.000 320.000 0 0
Resultat: 60.000 95.000 50.000 -13.000 -6.000
Egenkapital: 254.000 194.000 100.000 49.000 62.000
Regnskap for  Gisle Hoel As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.628.000 628.000 320.000 0 0
Driftskostnader -1.568.000 -534.000 -270.000 -13.000 -6.000
Driftsresultat 60.000 95.000 50.000 -13.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 60.000 95.000 50.000 -13.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 95.000 50.000 -13.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.608.000 1.885.000 1.492.000 56.000 62.000
Sum eiendeler 1.608.000 1.885.000 1.492.000 56.000 62.000
Sum opptjent egenkapital -546.000 -606.000 -700.000 -751.000 -738.000
Sum egenkapital 254.000 194.000 100.000 49.000 62.000
Sum langsiktig gjeld 1.015.000 1.260.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 339.000 430.000 1.392.000 7.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.608.000 1.884.000 1.492.000 56.000 62.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.628.000 628.000 320.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.628.000 628.000 320.000 0 0
Varekostnad 0 -166.000 -239.000 0 0
Lønninger -580.000 -106.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -988.000 -262.000 -31.000 -13.000 -6.000
Driftskostnader -1.568.000 -534.000 -270.000 -13.000 -6.000
Driftsresultat 60.000 95.000 50.000 -13.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 95.000 50.000 -13.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 1.282.000 1.282.000 1.282.000 0 0
Kundefordringer 59.000 331.000 0 0 0
Andre fordringer 136.000 56.000 78.000 56.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 130.000 216.000 132.000 0 7.000
Sum omløpsmidler 1.608.000 1.885.000 1.492.000 56.000 62.000
Sum eiendeler 1.608.000 1.885.000 1.492.000 56.000 62.000
Sum opptjent egenkapital -546.000 -606.000 -700.000 -751.000 -738.000
Sum egenkapital 254.000 194.000 100.000 49.000 62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.015.000 1.260.000 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 16.000 11.000 7.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 143.000 159.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 256.000 1.382.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 339.000 430.000 1.392.000 7.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.608.000 1.884.000 1.492.000 56.000 62.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.269.000 1.455.000 100.000 49.000 62.000
Likviditetsgrad 1 4 4.4 1.1 8
Likviditetsgrad 2 1 1.4 0.2 8 0.0
Soliditet 15.8 10.3 6.7 87.5 100.0
Resultatgrad 3.7 15.1 15.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.3 8.7 13.9 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.7 5 3.4 -23.2 -9.7
Signatur
07.05.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex