Gimilvann Sa
Juridisk navn:  Gimilvann Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91918266
Postboks 12 Fax:
2024 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 870167202
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Leira Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.87%
Resultat  
  
-76.78%
Egenkapital  
  
1.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.862.000 5.111.000 4.659.000 3.943.000 3.962.000
Resultat: 111.000 478.000 -33.000 -219.000 -154.000
Egenkapital: 4.456.000 4.381.000 4.064.000 4.137.000 4.350.000
Regnskap for  Gimilvann Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.862.000 5.111.000 4.659.000 3.943.000 3.962.000
Driftskostnader -4.761.000 -4.642.000 -4.711.000 -4.167.000 -4.136.000
Driftsresultat 100.000 468.000 -53.000 -224.000 -175.000
Finansinntekter 11.000 11.000 20.000 8.000 21.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -3.000 0
Finans 11.000 10.000 19.000 5.000 21.000
Resultat før skatt 111.000 478.000 -33.000 -219.000 -154.000
Skattekostnad -35.000 -161.000 -43.000 7.000 -47.000
Årsresultat 76.000 317.000 -75.000 -213.000 -202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.998.000 2.083.000 2.332.000 2.758.000 2.140.000
Sum omløpsmidler 3.736.000 2.950.000 2.809.000 1.867.000 3.030.000
Sum eiendeler 5.734.000 5.033.000 5.141.000 4.625.000 5.170.000
Sum opptjent egenkapital 4.456.000 4.381.000 4.064.000 4.137.000 4.350.000
Sum egenkapital 4.456.000 4.381.000 4.064.000 4.137.000 4.350.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.277.000 652.000 1.076.000 488.000 820.000
Sum gjeld og egenkapital 5.733.000 5.033.000 5.140.000 4.625.000 5.170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.869.000 3.869.000 3.655.000 3.225.000 3.076.000
Andre inntekter 992.000 1.242.000 1.003.000 718.000 886.000
Driftsinntekter 4.862.000 5.111.000 4.659.000 3.943.000 3.962.000
Varekostnad -266.000 -273.000 -224.000 -211.000 -269.000
Lønninger -111.000 -137.000 -89.000 -114.000 -97.000
Avskrivning -212.000 -204.000 -424.000 -521.000 -537.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.172.000 -4.028.000 -3.974.000 -3.321.000 -3.233.000
Driftskostnader -4.761.000 -4.642.000 -4.711.000 -4.167.000 -4.136.000
Driftsresultat 100.000 468.000 -53.000 -224.000 -175.000
Finansinntekter 11.000 11.000 20.000 8.000 21.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -3.000 0
Finans 11.000 10.000 19.000 5.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 76.000 317.000 -75.000 -213.000 -202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 879.000 895.000 939.000 941.000 902.000
Fast eiendom 983.000 1.187.000 1.391.000 1.816.000 1.237.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 134.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.117.000 1.187.000 1.391.000 1.816.000 1.237.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.998.000 2.083.000 2.332.000 2.758.000 2.140.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 514.000 502.000 751.000 601.000 451.000
Andre fordringer 350.000 215.000 208.000 53.000 170.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.872.000 2.233.000 1.850.000 1.214.000 2.409.000
Sum omløpsmidler 3.736.000 2.950.000 2.809.000 1.867.000 3.030.000
Sum eiendeler 5.734.000 5.033.000 5.141.000 4.625.000 5.170.000
Sum opptjent egenkapital 4.456.000 4.381.000 4.064.000 4.137.000 4.350.000
Sum egenkapital 4.456.000 4.381.000 4.064.000 4.137.000 4.350.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.222.000 536.000 1.035.000 424.000 767.000
Betalbar skatt 19.000 117.000 41.000 32.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 0 0 32.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.277.000 652.000 1.076.000 488.000 820.000
Sum gjeld og egenkapital 5.733.000 5.033.000 5.140.000 4.625.000 5.170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.459.000 2.298.000 1.733.000 1.379.000 2.210.000
Likviditetsgrad 1 2.9 4.5 2.6 3.8 3.7
Likviditetsgrad 2 2.9 4.5 2.6 3.8 3.7
Soliditet 77.7 8 79.1 89.4 84.1
Resultatgrad 2.1 9.2 -1.1 -5.7 -4.4
Rentedekningsgrad 4 -74.7
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 1.9 9.5 -0.6 -4.7 -3.0
Signatur
06.09.2017
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex