Gidsken Jakobsens Vei 22 As
Juridisk navn:  Gidsken Jakobsens Vei 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75506970
Postboks 231 Gidsken Jakobsens Vei 22 Fax: 23116901
8001 Bodø 8008 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 910454927
Aksjekapital: 440.000 NOK
Etableringsdato: 2/3/1970 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: malergårdene 1 as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.33%
Resultat  
  
42.4%
Egenkapital  
  
390.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 335.000 750.000 1.626.000 3.896.000 4.091.000
Resultat: -1.516.000 -2.632.000 -7.331.000 2.244.000 2.312.000
Egenkapital: 13.350.000 2.722.000 2.728.000 7.843.000 7.620.000
Regnskap for  Gidsken Jakobsens Vei 22 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 335.000 750.000 1.626.000 3.896.000 4.091.000
Driftskostnader -1.212.000 -2.807.000 -8.427.000 -1.163.000 -1.230.000
Driftsresultat -877.000 -2.057.000 -6.802.000 2.733.000 2.860.000
Finansinntekter 1.000 2.000 8.000 12.000 18.000
Finanskostnader -640.000 -577.000 -538.000 -501.000 -567.000
Finans -639.000 -575.000 -530.000 -489.000 -549.000
Resultat før skatt -1.516.000 -2.632.000 -7.331.000 2.244.000 2.312.000
Skattekostnad 350.000 598.000 1.799.000 -538.000 -624.000
Årsresultat -1.167.000 -2.034.000 -5.532.000 1.707.000 1.688.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.895.000 18.967.000 18.805.000 25.348.000 25.976.000
Sum omløpsmidler 13.842.000 5.666.000 1.031.000 802.000 74.000
Sum eiendeler 47.737.000 24.633.000 19.836.000 26.150.000 26.050.000
Sum opptjent egenkapital -2.300.000 0 1.672.000 7.203.000 6.980.000
Sum egenkapital 13.350.000 2.722.000 2.728.000 7.843.000 7.620.000
Sum langsiktig gjeld 32.559.000 21.205.000 14.500.000 16.055.000 15.759.000
Sum kortsiktig gjeld 1.828.000 706.000 2.609.000 2.252.000 2.671.000
Sum gjeld og egenkapital 47.738.000 24.633.000 19.837.000 26.150.000 26.050.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 335.000 750.000 1.626.000 3.896.000 4.091.000
Driftsinntekter 335.000 750.000 1.626.000 3.896.000 4.091.000
Varekostnad -148.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -493.000 -424.000 -628.000 -628.000 -628.000
Nedskrivning 0 0 -6.913.000 0 0
Andre driftskostnader -571.000 -2.383.000 -886.000 -535.000 -602.000
Driftskostnader -1.212.000 -2.807.000 -8.427.000 -1.163.000 -1.230.000
Driftsresultat -877.000 -2.057.000 -6.802.000 2.733.000 2.860.000
Finansinntekter 1.000 2.000 8.000 12.000 18.000
Finanskostnader -640.000 -577.000 -538.000 -501.000 -567.000
Finans -639.000 -575.000 -530.000 -489.000 -549.000
Konsernbidrag 11.795.000 0 0 0 -1.599.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.167.000 -2.034.000 -5.532.000 1.707.000 1.688.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 763.000 805.000 0 0
Fast eiendom 33.895.000 18.203.000 18.000.000 25.348.000 25.976.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 33.895.000 18.203.000 18.000.000 25.348.000 25.976.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.895.000 18.967.000 18.805.000 25.348.000 25.976.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 5.000
Andre fordringer 24.000 8.000 8.000 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 889.000 2.990.000 466.000 795.000 68.000
Sum omløpsmidler 13.842.000 5.666.000 1.031.000 802.000 74.000
Sum eiendeler 47.737.000 24.633.000 19.836.000 26.150.000 26.050.000
Sum opptjent egenkapital -2.300.000 0 1.672.000 7.203.000 6.980.000
Sum egenkapital 13.350.000 2.722.000 2.728.000 7.843.000 7.620.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 0 0 855.000 867.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 19.000 2.450.000 2.235.000 2.670.000
Sum langsiktig gjeld 32.559.000 21.205.000 14.500.000 16.055.000 15.759.000
Leverandørgjeld 1.672.000 642.000 98.000 17.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 -11.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 56.000 61.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.828.000 706.000 2.609.000 2.252.000 2.671.000
Sum gjeld og egenkapital 47.738.000 24.633.000 19.837.000 26.150.000 26.050.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.014.000 4.960.000 -1.578.000 -1.450.000 -2.597.000
Likviditetsgrad 1 7.6 8 0.4 0.4 0.0
Likviditetsgrad 2 7.6 8 0.4 0.4 0.1
Soliditet 2 11.1 13.8 30.0 29.3
Resultatgrad -261.8 -274.3 -418.3 70.1 69.9
Rentedekningsgrad -1.4 -3.6 -12.6 5.5 5.1
Gjeldsgrad 2.6 8 6.3 2.3 2.4
Total kapitalrentabilitet -1.8 -8.3 -34.2 10.5 11.0
Signatur
30.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex