Geilo Vannverk AS
Juridisk navn:  Geilo Vannverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
3580 Geilo 3580 Geilo
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 982165830
Aksjekapital: 270.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/23/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Geilo Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.53%
Resultat  
  
-95.77%
Egenkapital  
  
-1.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 515.000 523.000 401.000 318.000 672.000
Resultat: 6.000 142.000 58.000 -7.000 -5.000
Egenkapital: 825.000 838.000 737.000 695.000 702.000
Regnskap for  Geilo Vannverk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 515.000 523.000 401.000 318.000 672.000
Driftskostnader -502.000 -379.000 -345.000 -326.000 -682.000
Driftsresultat 13.000 144.000 57.000 -8.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -9.000 -3.000 0 0 0
Finans -8.000 -2.000 1.000 2.000 4.000
Resultat før skatt 6.000 142.000 58.000 -7.000 -5.000
Skattekostnad -19.000 -40.000 -16.000 0 0
Årsresultat -13.000 102.000 42.000 -7.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 246.000 309.000 80.000 100.000 120.000
Sum omløpsmidler 737.000 809.000 802.000 701.000 677.000
Sum eiendeler 983.000 1.118.000 882.000 801.000 797.000
Sum opptjent egenkapital 555.000 568.000 467.000 425.000 432.000
Sum egenkapital 825.000 838.000 737.000 695.000 702.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 158.000 280.000 145.000 106.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 983.000 1.118.000 882.000 801.000 797.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 515.000 172.000 309.000 300.000 608.000
Andre inntekter 0 351.000 92.000 17.000 64.000
Driftsinntekter 515.000 523.000 401.000 318.000 672.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Avskrivning -63.000 -63.000 -20.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -409.000 -286.000 -295.000 -276.000 -632.000
Driftskostnader -502.000 -379.000 -345.000 -326.000 -682.000
Driftsresultat 13.000 144.000 57.000 -8.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 4.000
Finanskostnader -9.000 -3.000 0 0 0
Finans -8.000 -2.000 1.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 102.000 42.000 -7.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 246.000 309.000 80.000 100.000 120.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 246.000 309.000 80.000 100.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 246.000 309.000 80.000 100.000 120.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 126.000 131.000 37.000 18.000 436.000
Andre fordringer 258.000 578.000 176.000 92.000 82.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 353.000 100.000 589.000 591.000 158.000
Sum omløpsmidler 737.000 809.000 802.000 701.000 677.000
Sum eiendeler 983.000 1.118.000 882.000 801.000 797.000
Sum opptjent egenkapital 555.000 568.000 467.000 425.000 432.000
Sum egenkapital 825.000 838.000 737.000 695.000 702.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 110.000 57.000 93.000 60.000
Betalbar skatt 19.000 40.000 16.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 0 36.000 13.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 130.000 35.000 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 158.000 280.000 145.000 106.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 983.000 1.118.000 882.000 801.000 797.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 579.000 529.000 657.000 595.000 582.000
Likviditetsgrad 1 4.7 2.9 5.5 6.6 7.1
Likviditetsgrad 2 4.7 2.9 5.5 6.7 7.2
Soliditet 83.9 7 83.6 86.8 88.1
Resultatgrad 2.5 27.5 14.2 -2.5 -1.5
Rentedekningsgrad 1.4 4
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.4 1 6.6 -0.7 -0.8
Signatur
30.07.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
30.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex