Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gaute Fabrikkutsalg Bergen As
Juridisk navn:  Gaute Fabrikkutsalg Bergen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73828600
Ivar Lykkes Veg 10 Laguneveien 13 Fax: 73828601
7075 Tiller 5239 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911946823
Aksjekapital: 1.958.040 NOK
Etableringsdato: 11/1/1969
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
45.83%
Egenkapital  
  
-44.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -24.000 -47.000 -17.000 -18.000
Egenkapital: -39.000 -27.000 -132.000 -86.000 -68.000
Regnskap for  Gaute Fabrikkutsalg Bergen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -24.000 -1.000 -17.000 -18.000
Driftsresultat -13.000 -24.000 -1.000 -17.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -46.000 0 0
Finans 0 0 -46.000 0 0
Resultat før skatt -13.000 -24.000 -47.000 -17.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -24.000 -47.000 -17.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -1.997.000 -1.985.000 -2.090.000 -2.044.000 -2.026.000
Sum egenkapital -39.000 -27.000 -132.000 -86.000 -68.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 30.000 136.000 88.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 3.000 4.000 2.000 4.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -24.000 -1.000 -17.000 -18.000
Driftskostnader -13.000 -24.000 -1.000 -17.000 -18.000
Driftsresultat -13.000 -24.000 -1.000 -17.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -46.000 0 0
Finans 0 0 -46.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -24.000 -47.000 -17.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000
Sum omløpsmidler 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000
Sum eiendeler 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -1.997.000 -1.985.000 -2.090.000 -2.044.000 -2.026.000
Sum egenkapital -39.000 -27.000 -132.000 -86.000 -68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 13.000 1.000 0 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 17.000 135.000 88.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 30.000 136.000 88.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 3.000 4.000 2.000 4.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -40.000 -27.000 -133.000 -86.000 -69.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet -4300.0 -1700.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet -850.0 -450.0
Signatur
04.03.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex