Gate Design AS
Juridisk navn:  Gate Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23122150
Postboks 2828 Solli Lassons Gate 3 Fax: 23122151
0240 Oslo 270 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980695867
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/17/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ea Regnskap Espen Alm
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.67%
Resultat  
  
-85.86%
Egenkapital  
  
13.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 220.000 264.000 170.000 150.000 180.000
Resultat: 14.000 99.000 23.000 22.000 4.000
Egenkapital: 86.000 76.000 -53.000 -76.000 -98.000
Regnskap for  Gate Design AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 220.000 264.000 170.000 150.000 180.000
Driftskostnader -182.000 -165.000 -136.000 -120.000 -168.000
Driftsresultat 38.000 99.000 34.000 30.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 0 -11.000 -8.000 -8.000
Finans -24.000 0 -11.000 -8.000 -8.000
Resultat før skatt 14.000 99.000 23.000 22.000 4.000
Skattekostnad -4.000 30.000 0 0 0
Årsresultat 10.000 129.000 23.000 22.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.000 130.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 179.000 261.000 446.000 380.000 305.000
Sum eiendeler 304.000 391.000 546.000 480.000 405.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -24.000 -153.000 -176.000 -198.000
Sum egenkapital 86.000 76.000 -53.000 -76.000 -98.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 250.000 200.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 219.000 315.000 350.000 356.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 391.000 547.000 480.000 406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 220.000 264.000 170.000 150.000 180.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 220.000 264.000 170.000 150.000 180.000
Varekostnad -2.000 -14.000 -25.000 -1.000 -7.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -151.000 -111.000 -119.000 -161.000
Driftskostnader -182.000 -165.000 -136.000 -120.000 -168.000
Driftsresultat 38.000 99.000 34.000 30.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -24.000 0 -11.000 -8.000 -8.000
Finans -24.000 0 -11.000 -8.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 129.000 23.000 22.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 30.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum varige driftsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 125.000 130.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 144.000 218.000 143.000 218.000
Andre fordringer 13.000 0 12.000 10.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 166.000 117.000 217.000 227.000 83.000
Sum omløpsmidler 179.000 261.000 446.000 380.000 305.000
Sum eiendeler 304.000 391.000 546.000 480.000 405.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -24.000 -153.000 -176.000 -198.000
Sum egenkapital 86.000 76.000 -53.000 -76.000 -98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 250.000 200.000 200.000
Leverandørgjeld 8.000 8.000 30.000 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 20.000 32.000 47.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 201.000 287.000 288.000 309.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 219.000 315.000 350.000 356.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 391.000 547.000 480.000 406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -40.000 -54.000 96.000 24.000 1.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 1.3 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.3 1.1 1.1
Soliditet 28.2 19.4 -9.7 -15.8 -24.1
Resultatgrad 17.3 37.5 2 20.0 6.7
Rentedekningsgrad 1.6 3.1 3.8 1.5
Gjeldsgrad 2.5 4.1 -11.3 -7.3 -5.1
Total kapitalrentabilitet 12.5 25.3 6.2 6.3 3.0
Signatur
13.09.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.09.2013
FRØYDIS SKAUG-ANDERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex