Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gartnerhallen Sa
Juridisk navn:  Gartnerhallen Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23249300
Postboks 111 Alnabru Nedre Kalbakkvei 40 Fax: 22720117
0614 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 945958405
Aksjekapital: 1.508.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 5/15/1930
Foretakstype: SA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.58%
Resultat  
  
576.86%
Egenkapital  
  
1.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.468.548.000 2.430.061.000 2.303.158.000 2.230.429.000 2.047.112.000
Resultat: 3.648.000 -765.000 14.357.000 42.235.000 13.216.000
Egenkapital: 233.802.000 230.652.000 263.525.000 249.557.000 208.140.000
Regnskap for  Gartnerhallen Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.468.548.000 2.430.061.000 2.303.158.000 2.230.429.000 2.047.112.000
Driftskostnader -2.478.853.000 -2.452.529.000 -2.304.777.000 -2.233.462.000 -2.049.362.000
Driftsresultat -10.305.000 -22.467.000 -1.619.000 -3.033.000 -2.250.000
Finansinntekter 20.251.000 22.098.000 16.795.000 47.227.000 18.094.000
Finanskostnader -6.298.000 -396.000 -819.000 -1.959.000 -2.628.000
Finans 13.953.000 21.702.000 15.976.000 45.268.000 15.466.000
Resultat før skatt 3.648.000 -765.000 14.357.000 42.235.000 13.216.000
Skattekostnad -498.000 -363.000 -398.000 -828.000 -670.000
Årsresultat 3.150.000 -1.128.000 13.959.000 41.407.000 12.546.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.221.000 85.824.000 82.849.000 119.791.000 81.372.000
Sum omløpsmidler 346.287.000 447.077.000 324.337.000 261.216.000 258.292.000
Sum eiendeler 445.508.000 532.901.000 407.186.000 381.007.000 339.664.000
Sum opptjent egenkapital 232.279.000 229.129.000 262.007.000 248.049.000 206.642.000
Sum egenkapital 233.802.000 230.652.000 263.525.000 249.557.000 208.140.000
Sum langsiktig gjeld 3.450.000 3.642.000 3.599.000 3.562.000 3.799.000
Sum kortsiktig gjeld 208.256.000 298.607.000 140.062.000 127.888.000 127.725.000
Sum gjeld og egenkapital 445.508.000 532.901.000 407.186.000 381.007.000 339.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.438.736.000 2.398.561.000 2.270.489.000 2.200.570.000 2.019.741.000
Andre inntekter 29.812.000 31.500.000 32.669.000 29.859.000 27.371.000
Driftsinntekter 2.468.548.000 2.430.061.000 2.303.158.000 2.230.429.000 2.047.112.000
Varekostnad -2.438.162.000 -2.396.279.000 -2.269.622.000 -2.199.392.000 -2.018.038.000
Lønninger -17.912.000 -22.088.000 -17.226.000 -16.017.000 -15.402.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.779.000 -34.162.000 -17.929.000 -18.053.000 -15.922.000
Driftskostnader -2.478.853.000 -2.452.529.000 -2.304.777.000 -2.233.462.000 -2.049.362.000
Driftsresultat -10.305.000 -22.467.000 -1.619.000 -3.033.000 -2.250.000
Finansinntekter 20.251.000 22.098.000 16.795.000 47.227.000 18.094.000
Finanskostnader -6.298.000 -396.000 -819.000 -1.959.000 -2.628.000
Finans 13.953.000 21.702.000 15.976.000 45.268.000 15.466.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.150.000 -1.128.000 13.959.000 41.407.000 12.546.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.334.000 2.334.000 2.334.000 2.334.000 2.334.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.334.000 2.334.000 2.334.000 2.334.000 2.334.000
Sum finansielle anleggsmidler 96.887.000 83.490.000 80.515.000 117.457.000 79.038.000
Sum anleggsmidler 99.221.000 85.824.000 82.849.000 119.791.000 81.372.000
Varebeholdning 0 1.926.000 19.988.000 26.790.000 14.885.000
Kundefordringer 180.826.000 250.559.000 160.163.000 140.026.000 146.527.000
Andre fordringer 33.843.000 54.894.000 7.596.000 4.475.000 5.540.000
Sum investeringer 130.437.000 136.101.000 131.947.000 86.372.000 88.016.000
Kasse, bank 1.181.000 3.597.000 4.643.000 3.553.000 3.324.000
Sum omløpsmidler 346.287.000 447.077.000 324.337.000 261.216.000 258.292.000
Sum eiendeler 445.508.000 532.901.000 407.186.000 381.007.000 339.664.000
Sum opptjent egenkapital 232.279.000 229.129.000 262.007.000 248.049.000 206.642.000
Sum egenkapital 233.802.000 230.652.000 263.525.000 249.557.000 208.140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.450.000 3.642.000 3.599.000 3.562.000 3.799.000
Gjeld til kredittinstitutt 20.151.000 47.202.000 0 1.023.000 15.548.000
Sum langsiktig gjeld 3.450.000 3.642.000 3.599.000 3.562.000 3.799.000
Leverandørgjeld 169.289.000 220.450.000 119.886.000 104.748.000 93.759.000
Betalbar skatt 500.000 500.000 600.000 600.000 500.000
Skyldig offentlige avgifter 1.688.000 3.020.000 829.000 3.698.000 875.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.628.000 27.435.000 18.747.000 17.819.000 17.043.000
Sum kortsiktig gjeld 208.256.000 298.607.000 140.062.000 127.888.000 127.725.000
Sum gjeld og egenkapital 445.508.000 532.901.000 407.186.000 381.007.000 339.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.031.000 148.470.000 184.275.000 133.328.000 130.567.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 2.3 2.0 2.0
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 2.2 1.9 2.0
Soliditet 52.5 43.3 64.7 65.5 61.3
Resultatgrad -0.4 -0.9 -0.1 -0.1 -0.1
Rentedekningsgrad -1.6 -56.7 22.6 6.0
Gjeldsgrad 0.9 1.3 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.2 -0.1 3.7 11.6 4.7
Signatur
04.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex