Garhaug Barnehage AS
Juridisk navn:  Garhaug Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52855020
c/o Intunor Services AS Postboks 78 Vika Haakon VIIs gate 2 Fax: 52855020
8001 Bodø 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986193952
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/20/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.13%
Resultat  
  
4.12%
Egenkapital  
  
-11.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.811.000 1.756.000 1.734.000 1.673.000 1.633.000
Resultat: 935.000 898.000 825.000 753.000 753.000
Egenkapital: 669.000 758.000 837.000 904.000 957.000
Regnskap for  Garhaug Barnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.811.000 1.756.000 1.734.000 1.673.000 1.633.000
Driftskostnader -683.000 -661.000 -698.000 -694.000 -654.000
Driftsresultat 1.128.000 1.095.000 1.037.000 979.000 979.000
Finansinntekter 124.000 102.000 102.000 102.000 109.000
Finanskostnader -316.000 -299.000 -314.000 -328.000 -335.000
Finans -192.000 -197.000 -212.000 -226.000 -226.000
Resultat før skatt 935.000 898.000 825.000 753.000 753.000
Skattekostnad -206.000 -207.000 -198.000 -187.000 -200.000
Årsresultat 730.000 691.000 627.000 566.000 553.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.884.000 4.129.000 4.381.000 4.651.000 4.921.000
Sum omløpsmidler 0 4.552.000 4.592.000 4.610.000 4.663.000
Sum eiendeler 3.884.000 8.681.000 8.973.000 9.261.000 9.584.000
Sum opptjent egenkapital 569.000 658.000 737.000 804.000 857.000
Sum egenkapital 669.000 758.000 837.000 904.000 957.000
Sum langsiktig gjeld 2.165.000 6.850.000 7.146.000 7.448.000 7.734.000
Sum kortsiktig gjeld 1.049.000 1.073.000 990.000 910.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 3.883.000 8.681.000 8.973.000 9.262.000 9.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.811.000 1.756.000 1.734.000 1.673.000 1.633.000
Driftsinntekter 1.811.000 1.756.000 1.734.000 1.673.000 1.633.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -270.000 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -413.000 -391.000 -428.000 -424.000 -384.000
Driftskostnader -683.000 -661.000 -698.000 -694.000 -654.000
Driftsresultat 1.128.000 1.095.000 1.037.000 979.000 979.000
Finansinntekter 124.000 102.000 102.000 102.000 109.000
Finanskostnader -316.000 -299.000 -314.000 -328.000 -335.000
Finans -192.000 -197.000 -212.000 -226.000 -226.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 730.000 691.000 627.000 566.000 553.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 18.000 0 0 0
Fast eiendom 3.841.000 4.111.000 4.381.000 4.651.000 4.921.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.841.000 4.111.000 4.381.000 4.651.000 4.921.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.884.000 4.129.000 4.381.000 4.651.000 4.921.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 5.000 4.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 76.000
Sum omløpsmidler 0 4.552.000 4.592.000 4.610.000 4.663.000
Sum eiendeler 3.884.000 8.681.000 8.973.000 9.261.000 9.584.000
Sum opptjent egenkapital 569.000 658.000 737.000 804.000 857.000
Sum egenkapital 669.000 758.000 837.000 904.000 957.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 26.000 45.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.049.000 999.000 913.000 826.000 809.000
Sum langsiktig gjeld 2.165.000 6.850.000 7.146.000 7.448.000 7.734.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 74.000 77.000 84.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 1.049.000 1.073.000 990.000 910.000 892.000
Sum gjeld og egenkapital 3.883.000 8.681.000 8.973.000 9.262.000 9.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.049.000 3.479.000 3.602.000 3.700.000 3.771.000
Likviditetsgrad 1 0 4.2 4.6 5.1 5.2
Likviditetsgrad 2 0 4.2 4.6 5.1 5.3
Soliditet 17.2 8.7 9.3 9.8 10.0
Resultatgrad 62.3 62.4 59.8 58.5 60.0
Rentedekningsgrad 3.6 3.7 3.3 3 3.2
Gjeldsgrad 4.8 10.5 9.7 9.2 9.0
Total kapitalrentabilitet 32.2 13.8 12.7 11.7 11.4
Signatur
12.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex