Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Garen Gaard & Hyttesenter AS
Juridisk navn:  Garen Gaard & Hyttesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53665721
Garen Garen Fax:
5785 Vøringsfoss 5785 Vøringsfoss
Fylke: Kommune:
Vestland Eidfjord
Org.nr: 990016127
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/31/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautoriserte Revisorer Klyve & Sunde As
Regnskapsfører: Voss Økonomi Og Regnskap Tor Ivar Jo
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.53%
Resultat  
  
-71.05%
Egenkapital  
  
25.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.674.000 14.345.000 3.710.000 371.000 451.000
Resultat: 3.846.000 13.284.000 2.798.000 -306.000 -162.000
Egenkapital: 14.558.000 11.563.000 1.323.000 -1.088.000 -781.000
Regnskap for  Garen Gaard & Hyttesenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.674.000 14.345.000 3.710.000 371.000 451.000
Driftskostnader -4.477.000 -1.136.000 -898.000 -653.000 -595.000
Driftsresultat 4.198.000 13.209.000 2.812.000 -281.000 -144.000
Finansinntekter 113.000 82.000 1.000 0 0
Finanskostnader -464.000 -7.000 -14.000 -25.000 -18.000
Finans -351.000 75.000 -13.000 -25.000 -18.000
Resultat før skatt 3.846.000 13.284.000 2.798.000 -306.000 -162.000
Skattekostnad -851.000 -3.044.000 -387.000 0 0
Årsresultat 2.995.000 10.240.000 2.411.000 -306.000 -162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.287.000 1.435.000 1.471.000 1.539.000 1.050.000
Sum omløpsmidler 11.457.000 14.043.000 1.815.000 218.000 421.000
Sum eiendeler 24.744.000 15.478.000 3.286.000 1.757.000 1.471.000
Sum opptjent egenkapital 14.458.000 11.463.000 1.223.000 -1.188.000 -881.000
Sum egenkapital 14.558.000 11.563.000 1.323.000 -1.088.000 -781.000
Sum langsiktig gjeld 7.551.000 3.553.000 1.595.000 1.993.000 1.464.000
Sum kortsiktig gjeld 2.635.000 363.000 368.000 852.000 788.000
Sum gjeld og egenkapital 24.744.000 15.479.000 3.286.000 1.757.000 1.471.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 121.000 301.000 368.000 371.000 451.000
Andre inntekter 8.554.000 14.044.000 3.342.000 0 0
Driftsinntekter 8.674.000 14.345.000 3.710.000 371.000 451.000
Varekostnad -3.638.000 -351.000 -197.000 0 -3.000
Lønninger -224.000 -224.000 -113.000 -113.000 -113.000
Avskrivning -119.000 -144.000 -131.000 -110.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -496.000 -417.000 -457.000 -430.000 -404.000
Driftskostnader -4.477.000 -1.136.000 -898.000 -653.000 -595.000
Driftsresultat 4.198.000 13.209.000 2.812.000 -281.000 -144.000
Finansinntekter 113.000 82.000 1.000 0 0
Finanskostnader -464.000 -7.000 -14.000 -25.000 -18.000
Finans -351.000 75.000 -13.000 -25.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.995.000 10.240.000 2.411.000 -306.000 -162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 423.000 846.000 913.000 980.000 1.047.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 506.000 589.000 558.000 559.000 3.000
Sum varige driftsmidler 928.000 1.435.000 1.471.000 1.539.000 1.050.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.359.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.287.000 1.435.000 1.471.000 1.539.000 1.050.000
Varebeholdning 7.897.000 1.040.000 298.000 0 0
Kundefordringer 387.000 0 0 40.000 0
Andre fordringer 0 1.000 6.000 33.000 7.000
Sum investeringer 63.000 12.714.000 0 0 0
Kasse, bank 3.111.000 289.000 1.511.000 145.000 414.000
Sum omløpsmidler 11.457.000 14.043.000 1.815.000 218.000 421.000
Sum eiendeler 24.744.000 15.478.000 3.286.000 1.757.000 1.471.000
Sum opptjent egenkapital 14.458.000 11.463.000 1.223.000 -1.188.000 -881.000
Sum egenkapital 14.558.000 11.563.000 1.323.000 -1.088.000 -781.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.939.000 3.318.000 387.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.551.000 3.553.000 1.595.000 1.993.000 1.464.000
Leverandørgjeld 383.000 0 9.000 2.000 0
Betalbar skatt 1.230.000 113.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 91.000 89.000 37.000 37.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 930.000 160.000 323.000 813.000 752.000
Sum kortsiktig gjeld 2.635.000 363.000 368.000 852.000 788.000
Sum gjeld og egenkapital 24.744.000 15.479.000 3.286.000 1.757.000 1.471.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.822.000 13.680.000 1.447.000 -634.000 -367.000
Likviditetsgrad 1 4.3 38.7 4.9 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 1.4 35.8 4.1 0.3 0.6
Soliditet 58.8 74.7 40.3 -61.9 -53.1
Resultatgrad 48.4 92.1 75.8 -75.7 -31.9
Rentedekningsgrad 9 1 200.9 -11.2 -8.0
Gjeldsgrad 0.7 0.3 1.5 -2.6 -2.9
Total kapitalrentabilitet 17.4 85.9 85.6 -16.0 -9.8
Signatur
15.12.2011
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex