Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Garen Camping AS
Juridisk navn:  Garen Camping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97703938
Garen Garen Fax:
5785 Vøringsfoss 5785 Vøringsfoss
Fylke: Kommune:
Vestland Eidfjord
Org.nr: 889710462
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/28/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Økonomikontoret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.44%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
18.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.222.000 5.166.000 4.610.000 4.669.000 4.763.000
Resultat: 1.700.000 850.000 617.000 705.000 617.000
Egenkapital: 8.445.000 7.123.000 6.463.000 5.984.000 5.445.000
Regnskap for  Garen Camping AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.222.000 5.166.000 4.610.000 4.669.000 4.763.000
Driftskostnader -4.536.000 -4.342.000 -3.984.000 -3.928.000 -4.152.000
Driftsresultat 1.687.000 824.000 627.000 741.000 611.000
Finansinntekter 32.000 46.000 57.000 53.000 89.000
Finanskostnader -18.000 -20.000 -68.000 -89.000 -83.000
Finans 14.000 26.000 -11.000 -36.000 6.000
Resultat før skatt 1.700.000 850.000 617.000 705.000 617.000
Skattekostnad -378.000 -190.000 -137.000 -167.000 -167.000
Årsresultat 1.321.000 660.000 480.000 538.000 451.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.532.000 6.913.000 6.758.000 7.057.000 7.544.000
Sum omløpsmidler 3.198.000 3.298.000 3.864.000 3.670.000 2.962.000
Sum eiendeler 9.730.000 10.211.000 10.622.000 10.727.000 10.506.000
Sum opptjent egenkapital 8.345.000 7.023.000 6.363.000 5.884.000 5.345.000
Sum egenkapital 8.445.000 7.123.000 6.463.000 5.984.000 5.445.000
Sum langsiktig gjeld 680.000 2.630.000 3.702.000 4.005.000 4.533.000
Sum kortsiktig gjeld 605.000 457.000 456.000 739.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 9.730.000 10.210.000 10.621.000 10.728.000 10.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.057.000 4.917.000 4.542.000 4.641.000 4.733.000
Andre inntekter 165.000 249.000 68.000 28.000 31.000
Driftsinntekter 6.222.000 5.166.000 4.610.000 4.669.000 4.763.000
Varekostnad -1.677.000 -1.575.000 -1.554.000 -1.492.000 -1.627.000
Lønninger -1.056.000 -1.100.000 -1.008.000 -871.000 -947.000
Avskrivning -581.000 -535.000 -479.000 -486.000 -487.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.222.000 -1.132.000 -943.000 -1.079.000 -1.091.000
Driftskostnader -4.536.000 -4.342.000 -3.984.000 -3.928.000 -4.152.000
Driftsresultat 1.687.000 824.000 627.000 741.000 611.000
Finansinntekter 32.000 46.000 57.000 53.000 89.000
Finanskostnader -18.000 -20.000 -68.000 -89.000 -83.000
Finans 14.000 26.000 -11.000 -36.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.321.000 660.000 480.000 538.000 451.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.862.000 5.688.000 6.010.000 6.370.000 6.822.000
Maskiner anlegg 517.000 658.000 193.000 107.000 171.000
Driftsløsøre 51.000 65.000 53.000 63.000 49.000
Sum varige driftsmidler 5.430.000 6.411.000 6.256.000 6.540.000 7.042.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.102.000 502.000 502.000 517.000 502.000
Sum anleggsmidler 6.532.000 6.913.000 6.758.000 7.057.000 7.544.000
Varebeholdning 226.000 195.000 198.000 156.000 212.000
Kundefordringer 444.000 44.000 78.000 434.000 306.000
Andre fordringer 83.000 108.000 110.000 244.000 154.000
Sum investeringer 442.000 404.000 0 0 0
Kasse, bank 2.003.000 2.548.000 3.478.000 2.836.000 2.290.000
Sum omløpsmidler 3.198.000 3.298.000 3.864.000 3.670.000 2.962.000
Sum eiendeler 9.730.000 10.211.000 10.622.000 10.727.000 10.506.000
Sum opptjent egenkapital 8.345.000 7.023.000 6.363.000 5.884.000 5.345.000
Sum egenkapital 8.445.000 7.123.000 6.463.000 5.984.000 5.445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 339.000 315.000 341.000 382.000 456.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 680.000 2.630.000 3.702.000 4.005.000 4.533.000
Leverandørgjeld 86.000 84.000 115.000 207.000 169.000
Betalbar skatt 354.000 215.000 178.000 241.000 202.000
Skyldig offentlige avgifter 54.000 48.000 62.000 68.000 72.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 110.000 101.000 223.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 605.000 457.000 456.000 739.000 527.000
Sum gjeld og egenkapital 9.730.000 10.210.000 10.621.000 10.728.000 10.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.593.000 2.841.000 3.408.000 2.931.000 2.435.000
Likviditetsgrad 1 5.3 7.2 8 5.0 5.6
Likviditetsgrad 2 4.9 6.8 8 4.8 5.3
Soliditet 86.8 69.8 60.9 55.8 51.8
Resultatgrad 27.1 1 13.6 15.9 12.8
Rentedekningsgrad 93.7 41.2 9.2 8.9 8.4
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 17.7 8.5 6.4 7.4 6.7
Signatur
29.05.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex