Gardermoen Taxisenter AS
Juridisk navn:  Gardermoen Taxisenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 03550
Postboks 225 Elektrovegen 1 Fax: 63947483
2051 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 974461935
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/9/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hca Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.72%
Resultat  
  
-46.52%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.285.000 1.910.000 1.111.000 781.000 972.000
Resultat: 806.000 1.507.000 567.000 633.000 360.000
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 100.000 866.000
Regnskap for  Gardermoen Taxisenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.285.000 1.910.000 1.111.000 781.000 972.000
Driftskostnader -246.000 -251.000 -328.000 -148.000 -610.000
Driftsresultat 1.039.000 1.659.000 784.000 633.000 362.000
Finansinntekter -14.000 28.000 32.000 0 0
Finanskostnader -219.000 -180.000 -249.000 0 -2.000
Finans -233.000 -152.000 -217.000 0 -2.000
Resultat før skatt 806.000 1.507.000 567.000 633.000 360.000
Skattekostnad -177.000 -347.000 -136.000 -158.000 -97.000
Årsresultat 628.000 1.160.000 431.000 475.000 263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 17.363.000 9.363.000 13.984.000 15.437.000 11.300.000
Sum eiendeler 17.363.000 9.363.000 13.984.000 15.437.000 11.300.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 509.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 866.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.263.000 9.263.000 13.884.000 15.337.000 10.435.000
Sum gjeld og egenkapital 17.363.000 9.363.000 13.984.000 15.437.000 11.301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.285.000 1.910.000 1.111.000 781.000 972.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.285.000 1.910.000 1.111.000 781.000 972.000
Varekostnad 0 -1.000 0 0 0
Lønninger 0 0 -46.000 -37.000 -445.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -250.000 -282.000 -111.000 -165.000
Driftskostnader -246.000 -251.000 -328.000 -148.000 -610.000
Driftsresultat 1.039.000 1.659.000 784.000 633.000 362.000
Finansinntekter -14.000 28.000 32.000 0 0
Finanskostnader -219.000 -180.000 -249.000 0 -2.000
Finans -233.000 -152.000 -217.000 0 -2.000
Konsernbidrag -628.000 -1.160.000 -431.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 628.000 1.160.000 431.000 475.000 263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 15.459.000 6.293.000 10.442.000 9.543.000 10.751.000
Andre fordringer 1.177.000 2.244.000 1.908.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 727.000 757.000 999.000 766.000 548.000
Sum omløpsmidler 17.363.000 9.363.000 13.984.000 15.437.000 11.300.000
Sum eiendeler 17.363.000 9.363.000 13.984.000 15.437.000 11.300.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 509.000
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 866.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.361.000 193.000 4.353.000 14.679.000 9.679.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12.342.000 8.992.000 7.015.000 463.000 512.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 77.000 42.000 85.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.438.000 0 2.474.000 111.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 17.263.000 9.263.000 13.884.000 15.337.000 10.435.000
Sum gjeld og egenkapital 17.363.000 9.363.000 13.984.000 15.437.000 11.301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 100.000 100.000 100.000 865.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 0.6 1.1 0.7 0.6 7.7
Resultatgrad 80.9 86.9 70.6 8 37.2
Rentedekningsgrad 4.7 9.2 3.1 181.0
Gjeldsgrad 172.6 92.6 138.8 153.4 12.0
Total kapitalrentabilitet 5.9 1 5.8 4.1 3.2
Signatur
31.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex