Garage Food & Drinks As
Juridisk navn:  Garage Food & Drinks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45299906
Torggata 32 Torggata 32 Fax:
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 914882338
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/14/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.41%
Resultat  
  
1.8%
Egenkapital  
  
-118.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.889.000 2.567.000 2.744.000 2.600.000 2.023.000
Resultat: -109.000 -111.000 170.000 101.000 445.000
Egenkapital: -17.000 92.000 341.000 512.000 438.000
Regnskap for  Garage Food & Drinks As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.889.000 2.567.000 2.744.000 2.600.000 2.023.000
Driftskostnader -1.993.000 -2.675.000 -2.573.000 -2.499.000 -1.578.000
Driftsresultat -105.000 -109.000 170.000 101.000 445.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 0 0 -1.000
Finans -4.000 -2.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt -109.000 -111.000 170.000 101.000 445.000
Skattekostnad 0 1.000 -42.000 -26.000 -116.000
Årsresultat -109.000 -110.000 129.000 74.000 328.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 91.000 186.000 275.000 390.000 472.000
Sum omløpsmidler 211.000 189.000 673.000 458.000 508.000
Sum eiendeler 302.000 375.000 948.000 848.000 980.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -28.000 221.000 392.000 318.000
Sum egenkapital -17.000 92.000 341.000 512.000 438.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 12.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 284.000 607.000 324.000 524.000
Sum gjeld og egenkapital 302.000 376.000 949.000 848.000 981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.862.000 2.527.000 2.744.000 2.600.000 2.023.000
Andre inntekter 26.000 40.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.889.000 2.567.000 2.744.000 2.600.000 2.023.000
Varekostnad -739.000 -983.000 -1.032.000 -950.000 -656.000
Lønninger -759.000 -1.189.000 -1.065.000 -1.052.000 -528.000
Avskrivning -115.000 -116.000 -115.000 -111.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -380.000 -387.000 -361.000 -386.000 -324.000
Driftskostnader -1.993.000 -2.675.000 -2.573.000 -2.499.000 -1.578.000
Driftsresultat -105.000 -109.000 170.000 101.000 445.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 0 0 -1.000
Finans -4.000 -2.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -139.000 -300.000 0 0
Årsresultat -109.000 -110.000 129.000 74.000 328.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 180.000 269.000 384.000 466.000
Sum varige driftsmidler 65.000 180.000 269.000 384.000 466.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 91.000 186.000 275.000 390.000 472.000
Varebeholdning 68.000 60.000 75.000 88.000 52.000
Kundefordringer 18.000 4.000 9.000 0 0
Andre fordringer 9.000 8.000 8.000 7.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 117.000 582.000 363.000 430.000
Sum omløpsmidler 211.000 189.000 673.000 458.000 508.000
Sum eiendeler 302.000 375.000 948.000 848.000 980.000
Sum opptjent egenkapital -137.000 -28.000 221.000 392.000 318.000
Sum egenkapital -17.000 92.000 341.000 512.000 438.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 12.000 19.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 12.000 19.000
Leverandørgjeld 15.000 18.000 52.000 49.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 53.000 33.000 97.000
Skyldig offentlige avgifter 112.000 101.000 139.000 134.000 132.000
Utbytte 0 -139.000 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 164.000 63.000 108.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 284.000 607.000 324.000 524.000
Sum gjeld og egenkapital 302.000 376.000 949.000 848.000 981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -108.000 -95.000 66.000 134.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 1 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 1 1.1 0.9
Soliditet -5.6 24.5 35.9 60.4 44.6
Resultatgrad -5.6 -4.2 6.2 3.9 22.0
Rentedekningsgrad -26.3 -54.5 445.0
Gjeldsgrad -18.8 3.1 1.8 0.7 1.2
Total kapitalrentabilitet -34.8 - 17.9 11.9 45.4
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex