Garage Eiendom As
Juridisk navn:  Garage Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Jan Roar Røgenes Helleråsvegen 7 C/O Jan Roar Røgenes Helleråsvegen 7 Fax:
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 921958110
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/20/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Alfa Sør Revisjon, Rådgivning Og Regnskap As
Regnskapsfører: Kraft Rådgivning Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
10704.76%
Egenkapital  
  
407.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 9.198.000 0
Resultat: 2.227.000 -21.000
Egenkapital: 71.000 14.000
Regnskap for  Garage Eiendom As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 9.198.000 0
Driftskostnader -6.914.000 -21.000
Driftsresultat 2.284.000 -21.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -58.000 0
Finans -57.000 0
Resultat før skatt 2.227.000 -21.000
Skattekostnad -490.000 5.000
Årsresultat 1.737.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.032.000
Sum omløpsmidler 2.264.000 1.949.000
Sum eiendeler 2.264.000 2.981.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 -16.000
Sum egenkapital 71.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 235.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.958.000 2.967.000
Sum gjeld og egenkapital 2.264.000 2.981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.865.000 0
Andre inntekter 1.333.000 0
Driftsinntekter 9.198.000 0
Varekostnad -6.789.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -125.000 -21.000
Driftskostnader -6.914.000 -21.000
Driftsresultat 2.284.000 -21.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -58.000 0
Finans -57.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.680.000 0
Årsresultat 1.737.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000
Fast eiendom 0 1.027.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 1.027.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.032.000
Varebeholdning 0 1.879.000
Kundefordringer 0 45.000
Andre fordringer 1.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.263.000 25.000
Sum omløpsmidler 2.264.000 1.949.000
Sum eiendeler 2.264.000 2.981.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 -16.000
Sum egenkapital 71.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 235.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 235.000 0
Leverandørgjeld 15.000 2.922.000
Betalbar skatt 251.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -1.680.000 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 1.958.000 2.967.000
Sum gjeld og egenkapital 2.264.000 2.981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 -1.018.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0
Likviditetsgrad 2 1.2 0
Soliditet 3.1 0.5
Resultatgrad 24.8
Rentedekningsgrad 39.4
Gjeldsgrad 30.9 211.9
Total kapitalrentabilitet 100.9 -0.7
Signatur
10.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex