Garage D'or As
Juridisk navn:  Garage D'or As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46928192
Bygdøy Terrasse 20 Bygdøy Terrasse 20 Fax:
0287 Oslo 287 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912606546
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/11/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Ihs Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapskollegiet As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.8%
Resultat  
  
-112.32%
Egenkapital  
  
-77.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.387.000 6.274.000 7.739.000 4.686.000 4.709.000
Resultat: -290.000 2.353.000 -50.000 -12.000 -383.000
Egenkapital: 438.000 1.936.000 47.000 97.000 109.000
Regnskap for  Garage D'or As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.387.000 6.274.000 7.739.000 4.686.000 4.709.000
Driftskostnader -6.487.000 -3.874.000 -7.786.000 -4.704.000 -5.059.000
Driftsresultat -101.000 2.400.000 -46.000 -17.000 -350.000
Finansinntekter 0 0 3.000 15.000 10.000
Finanskostnader -189.000 -46.000 -6.000 -10.000 -42.000
Finans -189.000 -46.000 -3.000 5.000 -32.000
Resultat før skatt -290.000 2.353.000 -50.000 -12.000 -383.000
Skattekostnad 0 -464.000 0 0 0
Årsresultat -290.000 1.889.000 -50.000 -12.000 -383.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.635.000 4.783.000 2.817.000 1.664.000 1.978.000
Sum eiendeler 2.635.000 4.783.000 2.817.000 1.664.000 1.978.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 1.844.000 -46.000 4.000 16.000
Sum egenkapital 438.000 1.936.000 47.000 97.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.197.000 2.847.000 2.770.000 1.567.000 1.869.000
Sum gjeld og egenkapital 2.635.000 4.784.000 2.817.000 1.664.000 1.978.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.387.000 6.274.000 7.739.000 4.686.000 4.709.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.387.000 6.274.000 7.739.000 4.686.000 4.709.000
Varekostnad -4.551.000 -2.091.000 -6.225.000 -3.371.000 -3.811.000
Lønninger -1.205.000 -1.202.000 -1.019.000 -842.000 -662.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -731.000 -581.000 -542.000 -491.000 -586.000
Driftskostnader -6.487.000 -3.874.000 -7.786.000 -4.704.000 -5.059.000
Driftsresultat -101.000 2.400.000 -46.000 -17.000 -350.000
Finansinntekter 0 0 3.000 15.000 10.000
Finanskostnader -189.000 -46.000 -6.000 -10.000 -42.000
Finans -189.000 -46.000 -3.000 5.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -290.000 1.889.000 -50.000 -12.000 -383.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 2.463.000 3.890.000 1.757.000 1.370.000 1.328.000
Kundefordringer 67.000 174.000 910.000 222.000 362.000
Andre fordringer 0 6.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 713.000 150.000 72.000 289.000
Sum omløpsmidler 2.635.000 4.783.000 2.817.000 1.664.000 1.978.000
Sum eiendeler 2.635.000 4.783.000 2.817.000 1.664.000 1.978.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 1.844.000 -46.000 4.000 16.000
Sum egenkapital 438.000 1.936.000 47.000 97.000 109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.259.000 1.002.000 1.445.000 699.000 1.053.000
Betalbar skatt 0 464.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 206.000 218.000 374.000 154.000 89.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 733.000 1.163.000 951.000 715.000 727.000
Sum kortsiktig gjeld 2.197.000 2.847.000 2.770.000 1.567.000 1.869.000
Sum gjeld og egenkapital 2.635.000 4.784.000 2.817.000 1.664.000 1.978.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 438.000 1.936.000 47.000 97.000 109.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.7 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.4
Soliditet 16.6 40.5 1.7 5.8 5.5
Resultatgrad -1.6 38.3 -0.6 -0.4 -7.4
Rentedekningsgrad -0.5 52.2 -7.7 -1.7 -8.1
Gjeldsgrad 5 1.5 58.9 16.2 17.1
Total kapitalrentabilitet -3.8 50.2 -1.5 -0.1 -17.2
Signatur
22.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex