Garage 15 As
Juridisk navn:  Garage 15 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98027999
Lagmannslia Sør 15 Lagmannslia Sør 15 Fax:
3715 Skien 3715 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 997594541
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/21/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomiteam Skien As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.18%
Resultat  
  
62.93%
Egenkapital  
  
20.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.467.000 13.012.000 8.798.000 5.431.000 3.465.000
Resultat: 1.771.000 1.087.000 901.000 141.000 504.000
Egenkapital: 2.220.000 1.840.000 1.405.000 1.127.000 1.023.000
Regnskap for  Garage 15 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.467.000 13.012.000 8.798.000 5.431.000 3.465.000
Driftskostnader -12.575.000 -11.930.000 -7.858.000 -5.291.000 -2.954.000
Driftsresultat 1.893.000 1.082.000 941.000 140.000 511.000
Finansinntekter 32.000 78.000 6.000 10.000 8.000
Finanskostnader -154.000 -74.000 -46.000 -9.000 -15.000
Finans -122.000 4.000 -40.000 1.000 -7.000
Resultat før skatt 1.771.000 1.087.000 901.000 141.000 504.000
Skattekostnad -391.000 -251.000 -224.000 -36.000 -139.000
Årsresultat 1.380.000 835.000 678.000 104.000 365.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 323.000 333.000 455.000 379.000 211.000
Sum omløpsmidler 5.110.000 5.125.000 3.845.000 2.171.000 1.406.000
Sum eiendeler 5.433.000 5.458.000 4.300.000 2.550.000 1.617.000
Sum opptjent egenkapital 2.120.000 1.740.000 1.305.000 1.027.000 923.000
Sum egenkapital 2.220.000 1.840.000 1.405.000 1.127.000 1.023.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.213.000 3.618.000 2.895.000 1.412.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 5.433.000 5.458.000 4.300.000 2.551.000 1.617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.467.000 12.940.000 8.914.000 5.414.000 3.465.000
Andre inntekter 0 72.000 -116.000 17.000 0
Driftsinntekter 14.467.000 13.012.000 8.798.000 5.431.000 3.465.000
Varekostnad -7.990.000 -8.478.000 -5.490.000 -3.567.000 -1.825.000
Lønninger -1.171.000 -596.000 -213.000 -61.000 -1.000
Avskrivning -56.000 -60.000 -80.000 -68.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.358.000 -2.796.000 -2.075.000 -1.595.000 -1.064.000
Driftskostnader -12.575.000 -11.930.000 -7.858.000 -5.291.000 -2.954.000
Driftsresultat 1.893.000 1.082.000 941.000 140.000 511.000
Finansinntekter 32.000 78.000 6.000 10.000 8.000
Finanskostnader -154.000 -74.000 -46.000 -9.000 -15.000
Finans -122.000 4.000 -40.000 1.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -400.000 -400.000 0 0
Årsresultat 1.380.000 835.000 678.000 104.000 365.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 44.000 20.000 156.000 0 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 280.000 313.000 299.000 379.000 205.000
Sum varige driftsmidler 280.000 313.000 299.000 379.000 205.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 323.000 333.000 455.000 379.000 211.000
Varebeholdning 3.154.000 1.846.000 1.388.000 1.302.000 719.000
Kundefordringer 825.000 1.255.000 580.000 562.000 270.000
Andre fordringer 206.000 280.000 604.000 86.000 368.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 925.000 1.744.000 1.272.000 222.000 49.000
Sum omløpsmidler 5.110.000 5.125.000 3.845.000 2.171.000 1.406.000
Sum eiendeler 5.433.000 5.458.000 4.300.000 2.550.000 1.617.000
Sum opptjent egenkapital 2.120.000 1.740.000 1.305.000 1.027.000 923.000
Sum egenkapital 2.220.000 1.840.000 1.405.000 1.127.000 1.023.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 12.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 12.000 0
Leverandørgjeld 930.000 2.590.000 1.000.000 134.000 37.000
Betalbar skatt 414.000 115.000 391.000 18.000 146.000
Skyldig offentlige avgifter 575.000 135.000 316.000 212.000 136.000
Utbytte -1.000.000 -400.000 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 294.000 777.000 788.000 1.048.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 3.213.000 3.618.000 2.895.000 1.412.000 594.000
Sum gjeld og egenkapital 5.433.000 5.458.000 4.300.000 2.551.000 1.617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.897.000 1.507.000 950.000 759.000 812.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.3 1.5 2.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.8 0.6 1.2
Soliditet 40.9 33.7 32.7 44.2 63.3
Resultatgrad 13.1 8.3 10.7 2.6 14.7
Rentedekningsgrad 12.3 14.6 20.5 15.6 34.6
Gjeldsgrad 1.4 2 2.1 1.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 35.4 21.3 2 5.9 32.1
Signatur
28.08.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex