Ganddal Eiendom AS
Juridisk navn:  Ganddal Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51680760
C/O Stavanger Revisjon, Terje Sætrevik Fabrikkveien 9 Bjødnabeen 4 Fax:
4033 Stavanger 4031 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 993733024
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/2009
Foretakstype: AS
Tidligere navn: damsgårdveien 90 as
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Triangle Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.62%
Resultat  
  
5.1%
Egenkapital  
  
-2.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.927.000 9.769.000 9.125.000 9.291.000 9.029.000
Resultat: 5.050.000 4.805.000 4.133.000 3.693.000 3.073.000
Egenkapital: 8.739.000 8.997.000 9.155.000 9.207.000 6.426.000
Regnskap for  Ganddal Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.927.000 9.769.000 9.125.000 9.291.000 9.029.000
Driftskostnader -3.343.000 -3.378.000 -3.282.000 -3.574.000 -4.021.000
Driftsresultat 6.584.000 6.391.000 5.844.000 5.716.000 5.008.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 442.000 380.000
Finanskostnader -1.535.000 -1.587.000 -1.713.000 -2.465.000 -2.315.000
Finans -1.533.000 -1.586.000 -1.710.000 -2.023.000 -1.935.000
Resultat før skatt 5.050.000 4.805.000 4.133.000 3.693.000 3.073.000
Skattekostnad -1.127.000 -1.115.000 -992.000 -913.000 -830.000
Årsresultat 3.923.000 3.690.000 3.141.000 2.780.000 2.244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.724.000 69.054.000 50.244.000 52.677.000 55.052.000
Sum omløpsmidler 3.975.000 1.336.000 25.186.000 26.105.000 7.866.000
Sum eiendeler 67.699.000 70.390.000 75.430.000 78.782.000 62.918.000
Sum opptjent egenkapital 5.284.000 5.542.000 5.700.000 5.752.000 2.971.000
Sum egenkapital 8.739.000 8.997.000 9.155.000 9.207.000 6.426.000
Sum langsiktig gjeld 52.819.000 55.649.000 59.882.000 5.864.000 53.441.000
Sum kortsiktig gjeld 6.141.000 5.744.000 6.394.000 63.711.000 3.050.000
Sum gjeld og egenkapital 67.699.000 70.390.000 75.431.000 78.782.000 62.917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 9.275.000 8.602.000 9.291.000 9.029.000
Andre inntekter 9.927.000 494.000 522.000 0 0
Driftsinntekter 9.927.000 9.769.000 9.125.000 9.291.000 9.029.000
Varekostnad 0 0 0 -434.000 -464.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.433.000 -2.433.000 -2.433.000 -2.432.000 -2.419.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -910.000 -945.000 -849.000 -708.000 -1.138.000
Driftskostnader -3.343.000 -3.378.000 -3.282.000 -3.574.000 -4.021.000
Driftsresultat 6.584.000 6.391.000 5.844.000 5.716.000 5.008.000
Finansinntekter 2.000 1.000 3.000 442.000 380.000
Finanskostnader -1.535.000 -1.587.000 -1.713.000 -2.465.000 -2.315.000
Finans -1.533.000 -1.586.000 -1.710.000 -2.023.000 -1.935.000
Konsernbidrag -4.182.000 -3.848.000 -3.193.000 0 -2.110.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.923.000 3.690.000 3.141.000 2.780.000 2.244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 45.379.000 47.811.000 50.244.000 52.677.000 55.052.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 45.379.000 47.811.000 50.244.000 52.677.000 55.052.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.345.000 21.242.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 63.724.000 69.054.000 50.244.000 52.677.000 55.052.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 395.000 377.000 568.000 40.000 409.000
Andre fordringer 65.000 83.000 1.863.000 26.058.000 7.264.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.515.000 876.000 841.000 7.000 194.000
Sum omløpsmidler 3.975.000 1.336.000 25.186.000 26.105.000 7.866.000
Sum eiendeler 67.699.000 70.390.000 75.430.000 78.782.000 62.918.000
Sum opptjent egenkapital 5.284.000 5.542.000 5.700.000 5.752.000 2.971.000
Sum egenkapital 8.739.000 8.997.000 9.155.000 9.207.000 6.426.000
Sum avsetninger til forpliktelser 759.000 882.000 982.000 1.054.000 1.132.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.431.000 0 234.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 52.819.000 55.649.000 59.882.000 5.864.000 53.441.000
Leverandørgjeld 53.000 97.000 668.000 459.000 946.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 598.000 1.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 656.000 5.647.000 4.894.000 63.251.000 2.099.000
Sum kortsiktig gjeld 6.141.000 5.744.000 6.394.000 63.711.000 3.050.000
Sum gjeld og egenkapital 67.699.000 70.390.000 75.431.000 78.782.000 62.917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.166.000 -4.408.000 18.792.000 -37.606.000 4.816.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.2 3.9 0.4 2.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.2 3.9 0.5 2.6
Soliditet 12.9 12.8 12.1 11.7 10.2
Resultatgrad 66.3 65.4 6 61.5 55.5
Rentedekningsgrad 4.3 4 3.4 2.5 2.3
Gjeldsgrad 6.7 6.8 7.2 7.6 8.8
Total kapitalrentabilitet 9.7 9.1 7.8 7.8 8.6
Signatur
15.01.2019
Prokurister
20.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex