Ganddal Chineese Takeaway As
Juridisk navn:  Ganddal Chineese Takeaway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51661888
Lundegeilen 20-24 Lundegeilen 20-24 Fax:
4323 Sandnes 4323 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 915992099
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/14/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Leif Kielsen Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.35%
Resultat  
  
-85.71%
Egenkapital  
  
45.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 575.000 713.000 732.000 732.000
Resultat: 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Egenkapital: -6.000 -11.000 -46.000 -46.000
Regnskap for  Ganddal Chineese Takeaway As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 575.000 713.000 732.000 732.000
Driftskostnader -567.000 -677.000 -805.000 -805.000
Driftsresultat 8.000 36.000 -73.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 196.000 201.000 216.000 216.000
Sum omløpsmidler 31.000 59.000 29.000 29.000
Sum eiendeler 227.000 260.000 245.000 245.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -41.000 -76.000 -76.000
Sum egenkapital -6.000 -11.000 -46.000 -46.000
Sum langsiktig gjeld 210.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 272.000 291.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 261.000 245.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 575.000 713.000 732.000 732.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 575.000 713.000 732.000 732.000
Varekostnad -156.000 -202.000 -245.000 -245.000
Lønninger -156.000 -196.000 -337.000 -337.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -270.000 -193.000 -193.000
Driftskostnader -567.000 -677.000 -805.000 -805.000
Driftsresultat 8.000 36.000 -73.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Finans -2.000 -1.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 35.000 -76.000 -76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 62.000 71.000 71.000
Sum varige driftsmidler 54.000 62.000 71.000 71.000
Sum finansielle anleggsmidler 142.000 139.000 145.000 145.000
Sum anleggsmidler 196.000 201.000 216.000 216.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 59.000 29.000 29.000
Sum omløpsmidler 31.000 59.000 29.000 29.000
Sum eiendeler 227.000 260.000 245.000 245.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -41.000 -76.000 -76.000
Sum egenkapital -6.000 -11.000 -46.000 -46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 210.000 0 0 0
Leverandørgjeld -5.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 17.000 31.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 253.000 260.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 272.000 291.000 291.000
Sum gjeld og egenkapital 227.000 261.000 245.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 -213.000 -262.000 -262.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.2 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.2 0.1 0.1
Soliditet -2.6 -4.2 -18.8 -18.8
Resultatgrad 1.4 5 -10.0
Rentedekningsgrad 4 3 -36.5 -36.5
Gjeldsgrad -38.8 -24.7 -6.3 -6.3
Total kapitalrentabilitet 3.5 13.8 -29.8 -29.8
Signatur
29.09.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex