Ganddal Bydelshus Sa
Juridisk navn:  Ganddal Bydelshus Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51674175
Postboks 3037 Olsokveien 1 Fax: 51675971
4392 Sandnes 4322 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 971337370
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Irene S. Kvalebergs Regnskapsservice
Utvikling:
Omsetning  
  
4.65%
Resultat  
  
96.65%
Egenkapital  
  
-1.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 1.958.000 1.871.000 2.742.000
Resultat: -11.000 -328.000 163.000
Egenkapital: 3.079.000 3.111.000 3.575.000
Regnskap for  Ganddal Bydelshus Sa
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.958.000 1.871.000 2.742.000
Driftskostnader -1.937.000 -2.192.000 -2.570.000
Driftsresultat 21.000 -322.000 173.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -32.000 -7.000 -9.000
Finans -32.000 -7.000 -9.000
Resultat før skatt -11.000 -328.000 163.000
Skattekostnad 0 0 -3.000
Årsresultat -11.000 -328.000 159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.324.000 3.570.000 3.129.000
Sum omløpsmidler 144.000 41.000 766.000
Sum eiendeler 3.468.000 3.611.000 3.895.000
Sum opptjent egenkapital 2.217.000 2.228.000 2.556.000
Sum egenkapital 3.079.000 3.111.000 3.575.000
Sum langsiktig gjeld 160.000 200.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 229.000 301.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 3.468.000 3.612.000 3.894.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.780.000 1.707.000 2.295.000
Andre inntekter 178.000 163.000 447.000
Driftsinntekter 1.958.000 1.871.000 2.742.000
Varekostnad -274.000 -272.000 -425.000
Lønninger -806.000 -1.197.000 -1.146.000
Avskrivning -264.000 -155.000 -163.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -593.000 -568.000 -836.000
Driftskostnader -1.937.000 -2.192.000 -2.570.000
Driftsresultat 21.000 -322.000 173.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -32.000 -7.000 -9.000
Finans -32.000 -7.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -11.000 -328.000 159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.771.000 2.896.000 3.028.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 553.000 674.000 101.000
Sum varige driftsmidler 3.324.000 3.570.000 3.129.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.324.000 3.570.000 3.129.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 227.000 55.000 30.000
Andre fordringer 25.000 36.000 213.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 523.000
Sum omløpsmidler 144.000 41.000 766.000
Sum eiendeler 3.468.000 3.611.000 3.895.000
Sum opptjent egenkapital 2.217.000 2.228.000 2.556.000
Sum egenkapital 3.079.000 3.111.000 3.575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 124.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 160.000 200.000 17.000
Leverandørgjeld 97.000 121.000 113.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 56.000 73.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 0 5.000
Sum kortsiktig gjeld 229.000 301.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 3.468.000 3.612.000 3.894.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -85.000 -260.000 463.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.1 2.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.1 2.6
Soliditet 88.8 86.1 91.8
Resultatgrad 1.1 -17.2 6.3
Rentedekningsgrad 0.7 19.2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.6 -8.9 4.4
Signatur
14.03.2016
Prokurister
14.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex