Ganddal Butikkeiendom As
Juridisk navn:  Ganddal Butikkeiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22626220
Postboks 1840 Lade Gladengveien 3B Fax:
7440 Trondheim 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930092487
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/1966 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
46.69%
Resultat  
  
72.82%
Egenkapital  
  
2.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.464.000 998.000 909.000 878.000 878.000
Resultat: 1.170.000 677.000 640.000 -464.000 -467.000
Egenkapital: 2.139.000 2.084.000 2.067.000 2.073.000 2.048.000
Regnskap for  Ganddal Butikkeiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.464.000 998.000 909.000 878.000 878.000
Driftskostnader -233.000 -310.000 -257.000 -224.000 -209.000
Driftsresultat 1.231.000 688.000 652.000 653.000 669.000
Finansinntekter 2.000 0 0 69.000 227.000
Finanskostnader -63.000 -11.000 -11.000 -1.186.000 -1.363.000
Finans -61.000 -11.000 -11.000 -1.117.000 -1.136.000
Resultat før skatt 1.170.000 677.000 640.000 -464.000 -467.000
Skattekostnad -269.000 -163.000 -161.000 149.000 129.000
Årsresultat 901.000 514.000 479.000 -315.000 -338.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.084.000 5.187.000 3.026.000 3.082.000 3.176.000
Sum omløpsmidler 900.000 9.000 0 466.000 12.207.000
Sum eiendeler 5.984.000 5.196.000 3.026.000 3.548.000 15.383.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 322.000 305.000 311.000 627.000
Sum egenkapital 2.139.000 2.084.000 2.067.000 2.073.000 2.048.000
Sum langsiktig gjeld 2.606.000 0 0 0 13.080.000
Sum kortsiktig gjeld 1.239.000 3.112.000 959.000 1.475.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 5.984.000 5.196.000 3.026.000 3.548.000 15.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 998.000 909.000 878.000 0
Andre inntekter 1.464.000 0 0 0 878.000
Driftsinntekter 1.464.000 998.000 909.000 878.000 878.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -69.000 -126.000 -117.000 -117.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -184.000 -140.000 -107.000 -92.000
Driftskostnader -233.000 -310.000 -257.000 -224.000 -209.000
Driftsresultat 1.231.000 688.000 652.000 653.000 669.000
Finansinntekter 2.000 0 0 69.000 227.000
Finanskostnader -63.000 -11.000 -11.000 -1.186.000 -1.363.000
Finans -61.000 -11.000 -11.000 -1.117.000 -1.136.000
Konsernbidrag -846.000 -497.000 -485.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 901.000 514.000 479.000 -315.000 -338.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 17.000 24.000 23.000 0
Fast eiendom 5.083.000 5.152.000 3.002.000 3.059.000 3.176.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 17.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.083.000 5.169.000 3.002.000 3.059.000 3.176.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.084.000 5.187.000 3.026.000 3.082.000 3.176.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 423.000 0 0 0 0
Andre fordringer 113.000 0 0 0 6.200.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 364.000 0 0 0 6.006.000
Sum omløpsmidler 900.000 9.000 0 466.000 12.207.000
Sum eiendeler 5.984.000 5.196.000 3.026.000 3.548.000 15.383.000
Sum opptjent egenkapital 377.000 322.000 305.000 311.000 627.000
Sum egenkapital 2.139.000 2.084.000 2.067.000 2.073.000 2.048.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.098.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.606.000 0 0 0 13.080.000
Leverandørgjeld 71.000 0 0 13.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 0 36.000 36.000 210.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 17.000 0 0 45.000
Sum kortsiktig gjeld 1.239.000 3.112.000 959.000 1.475.000 255.000
Sum gjeld og egenkapital 5.984.000 5.196.000 3.026.000 3.548.000 15.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -339.000 -3.103.000 -959.000 -1.009.000 11.952.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0 0 0.3 47.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0 0 0.4 47.9
Soliditet 35.7 40.1 68.3 58.4 13.3
Resultatgrad 84.1 68.9 71.7 74.4 76.2
Rentedekningsgrad 19.5 62.5 59.3 0.6 0.7
Gjeldsgrad 1.8 1.5 0.5 0.7 6.5
Total kapitalrentabilitet 20.6 13.2 21.5 20.3 5.8
Signatur
21.09.2018
SIGNATUR HVER FOR SEG
HEGGSET OLA EMIL
SIGNATUR HVER FOR SEG
WIIG THOR
Prokurister
20.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex