Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ganddal Betong As
Juridisk navn:  Ganddal Betong As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 948 63 243
Kvålkroken 4 Kvålkroken 4 Fax:
4323 Sandnes 4323 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 916785194
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/3/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.13%
Resultat  
  
-50.9%
Egenkapital  
  
40.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 11.647.000 9.695.000 5.226.000
Resultat: 466.000 949.000 688.000
Egenkapital: 1.241.000 883.000 513.000
Regnskap for  Ganddal Betong As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.647.000 9.695.000 5.226.000
Driftskostnader -11.186.000 -8.748.000 -4.525.000
Driftsresultat 461.000 948.000 701.000
Finansinntekter 6.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 -2.000 -16.000
Finans 6.000 1.000 -14.000
Resultat før skatt 466.000 949.000 688.000
Skattekostnad -108.000 -228.000 -170.000
Årsresultat 358.000 720.000 518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 626.000 725.000 631.000
Sum omløpsmidler 2.407.000 2.233.000 1.123.000
Sum eiendeler 3.033.000 2.958.000 1.754.000
Sum opptjent egenkapital 1.141.000 783.000 413.000
Sum egenkapital 1.241.000 883.000 513.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 22.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 1.784.000 2.053.000 1.216.000
Sum gjeld og egenkapital 3.033.000 2.958.000 1.754.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.647.000 9.695.000 5.226.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 11.647.000 9.695.000 5.226.000
Varekostnad -6.252.000 -4.522.000 -2.403.000
Lønninger -3.751.000 -3.216.000 -1.481.000
Avskrivning -231.000 -185.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -952.000 -825.000 -563.000
Driftskostnader -11.186.000 -8.748.000 -4.525.000
Driftsresultat 461.000 948.000 701.000
Finansinntekter 6.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 -2.000 -16.000
Finans 6.000 1.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -350.000 -100.000
Årsresultat 358.000 720.000 518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 356.000 361.000 266.000
Driftsløsøre 268.000 364.000 365.000
Sum varige driftsmidler 625.000 725.000 631.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 626.000 725.000 631.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 592.000 943.000 447.000
Andre fordringer 162.000 39.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.654.000 1.251.000 647.000
Sum omløpsmidler 2.407.000 2.233.000 1.123.000
Sum eiendeler 3.033.000 2.958.000 1.754.000
Sum opptjent egenkapital 1.141.000 783.000 413.000
Sum egenkapital 1.241.000 883.000 513.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 22.000 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 22.000 25.000
Leverandørgjeld 657.000 639.000 504.000
Betalbar skatt 123.000 231.000 145.000
Skyldig offentlige avgifter 632.000 516.000 314.000
Utbytte 0 -350.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 372.000 317.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 1.784.000 2.053.000 1.216.000
Sum gjeld og egenkapital 3.033.000 2.958.000 1.754.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 623.000 180.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 0.9
Soliditet 40.9 29.9 29.2
Resultatgrad 4 9.8 13.4
Rentedekningsgrad 4 43.8
Gjeldsgrad 1.4 2.3 2.4
Total kapitalrentabilitet 15.4 32.2 40.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex