Gandalf & Humlesnurr Invest As
Juridisk navn:  Gandalf & Humlesnurr Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Mesh Tordenskiolds gate 6 c/o Mesh Tordenskiolds gate 6 Fax:
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919871261
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/12/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dignitas Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
162.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 38.000 0
Egenkapital: 63.000 24.000
Regnskap for  Gandalf & Humlesnurr Invest As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -8.000 0
Driftsresultat -8.000 0
Finansinntekter 46.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 46.000 0
Resultat før skatt 38.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 38.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 42.000
Sum omløpsmidler 7.000 1.000
Sum eiendeler 76.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 0
Sum egenkapital 63.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 43.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -8.000 0
Driftskostnader -8.000 0
Driftsresultat -8.000 0
Finansinntekter 46.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 46.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 38.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 69.000 42.000
Sum anleggsmidler 69.000 42.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.000 1.000
Sum omløpsmidler 7.000 1.000
Sum eiendeler 76.000 43.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 0
Sum egenkapital 63.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 43.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 -18.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.1
Soliditet 82.9 55.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.8
Total kapitalrentabilitet 5 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex