Gandalf Invest As
Juridisk navn:  Gandalf Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Rådmann Paulsens Gate 24 Rådmann Paulsens Gate 24 Fax:
1461 Lørenskog 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 915103987
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 2/15/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 0 0 -15.000 -157.000
Egenkapital: 9.000 9.000 9.000 23.000
Regnskap for  Gandalf Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -153.000
Finans 0 0 -15.000 -150.000
Resultat før skatt 0 0 -15.000 -157.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -15.000 -157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.000 9.000 9.000 23.000
Sum eiendeler 9.000 9.000 9.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -171.000 -171.000 -157.000
Sum egenkapital 9.000 9.000 9.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 9.000 9.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -6.000
Driftskostnader 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -153.000
Finans 0 0 -15.000 -150.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -15.000 -157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 19.000
Kasse, bank 9.000 9.000 9.000 4.000
Sum omløpsmidler 9.000 9.000 9.000 23.000
Sum eiendeler 9.000 9.000 9.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -171.000 -171.000 -171.000 -157.000
Sum egenkapital 9.000 9.000 9.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 9.000 9.000 9.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 9.000 9.000 23.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 11.1 -13.0
Signatur
16.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex