Gand Utvikling As
Juridisk navn:  Gand Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93281625
C/O Gemini As Ryfylkegata 30 C/O Gemini As Ryfylkegata 30 Fax:
4014 Stavanger 4014 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 912798542
Aksjekapital: 180.000 NOK
Etableringsdato: 9/25/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Credo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-79.03%
Egenkapital  
  
-3733.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -111.000 -62.000 -10.000 -10.000 -7.000
Egenkapital: -109.000 3.000 65.000 75.000 85.000
Regnskap for  Gand Utvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -66.000 -44.000 -10.000 -10.000 -7.000
Driftsresultat -66.000 -44.000 -10.000 -10.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -45.000 -18.000 0 0 0
Finans -45.000 -18.000 0 0 0
Resultat før skatt -111.000 -62.000 -10.000 -10.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 -62.000 -10.000 -10.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.956.000 974.000 135.000 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 88.000 27.000 75.000 85.000
Sum eiendeler 1.983.000 1.062.000 162.000 75.000 85.000
Sum opptjent egenkapital -209.000 -97.000 -35.000 -17.000 -7.000
Sum egenkapital -109.000 3.000 65.000 75.000 85.000
Sum langsiktig gjeld 1.663.000 1.018.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 428.000 41.000 98.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.982.000 1.062.000 163.000 74.000 84.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -44.000 -10.000 -10.000 -7.000
Driftskostnader -66.000 -44.000 -10.000 -10.000 -7.000
Driftsresultat -66.000 -44.000 -10.000 -10.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -45.000 -18.000 0 0 0
Finans -45.000 -18.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 -62.000 -10.000 -10.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.956.000 974.000 135.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.956.000 974.000 135.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.956.000 974.000 135.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 35.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 88.000 27.000 40.000 40.000
Sum omløpsmidler 27.000 88.000 27.000 75.000 85.000
Sum eiendeler 1.983.000 1.062.000 162.000 75.000 85.000
Sum opptjent egenkapital -209.000 -97.000 -35.000 -17.000 -7.000
Sum egenkapital -109.000 3.000 65.000 75.000 85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.663.000 1.018.000 0 0 0
Leverandørgjeld 428.000 41.000 98.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 428.000 41.000 98.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.982.000 1.062.000 163.000 74.000 84.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -401.000 47.000 -71.000 75.000 85.000
Likviditetsgrad 1 0.1 2.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 2.1 0.3 0.0 0.0
Soliditet -5.5 0.3 39.9 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.5 -2.4
Gjeldsgrad -19.2 3 1.5 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.3 -4.1 -6.1 -13.3 -8.2
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex