Gand Kjøreskole AS
Juridisk navn:  Gand Kjøreskole AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51665411
Oalsgata 10 Vågsgjerdv 2 Fax: 51661005
4319 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 960906012
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/1/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.38%
Resultat  
  
-64.65%
Egenkapital  
  
-92.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.451.000 3.637.000 4.127.000 5.700.000 6.856.000
Resultat: -708.000 -430.000 -976.000 -601.000 176.000
Egenkapital: -1.310.000 -680.000 -212.000 536.000 985.000
Regnskap for  Gand Kjøreskole AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.451.000 3.637.000 4.127.000 5.700.000 6.856.000
Driftskostnader -5.029.000 -3.957.000 -5.019.000 -6.184.000 -6.601.000
Driftsresultat -578.000 -320.000 -891.000 -484.000 255.000
Finansinntekter 11.000 10.000 37.000 11.000 16.000
Finanskostnader -140.000 -120.000 -122.000 -128.000 -95.000
Finans -129.000 -110.000 -85.000 -117.000 -79.000
Resultat før skatt -708.000 -430.000 -976.000 -601.000 176.000
Skattekostnad 78.000 -38.000 228.000 152.000 -48.000
Årsresultat -630.000 -468.000 -748.000 -449.000 128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.553.000 2.881.000 2.899.000 2.551.000 2.767.000
Sum omløpsmidler 582.000 541.000 765.000 1.130.000 1.595.000
Sum eiendeler 3.135.000 3.422.000 3.664.000 3.681.000 4.362.000
Sum opptjent egenkapital -1.410.000 -780.000 -312.000 436.000 885.000
Sum egenkapital -1.310.000 -680.000 -212.000 536.000 985.000
Sum langsiktig gjeld 2.470.000 2.788.000 2.698.000 2.259.000 2.249.000
Sum kortsiktig gjeld 1.975.000 1.314.000 1.178.000 887.000 1.129.000
Sum gjeld og egenkapital 3.135.000 3.422.000 3.664.000 3.682.000 4.363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.158.000 3.233.000 4.127.000 5.597.000 6.845.000
Andre inntekter 293.000 404.000 0 103.000 11.000
Driftsinntekter 4.451.000 3.637.000 4.127.000 5.700.000 6.856.000
Varekostnad -134.000 -84.000 -127.000 -261.000 -162.000
Lønninger -2.559.000 -1.766.000 -2.558.000 -3.560.000 -4.135.000
Avskrivning -747.000 -877.000 -789.000 -543.000 -426.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.589.000 -1.230.000 -1.545.000 -1.820.000 -1.878.000
Driftskostnader -5.029.000 -3.957.000 -5.019.000 -6.184.000 -6.601.000
Driftsresultat -578.000 -320.000 -891.000 -484.000 255.000
Finansinntekter 11.000 10.000 37.000 11.000 16.000
Finanskostnader -140.000 -120.000 -122.000 -128.000 -95.000
Finans -129.000 -110.000 -85.000 -117.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -630.000 -468.000 -748.000 -449.000 128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 393.000 315.000 353.000 125.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.160.000 2.531.000 2.476.000 2.322.000 2.630.000
Sum varige driftsmidler 2.160.000 2.531.000 2.476.000 2.322.000 2.630.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 35.000 71.000 104.000 137.000
Sum anleggsmidler 2.553.000 2.881.000 2.899.000 2.551.000 2.767.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 404.000 86.000 86.000 50.000
Andre fordringer 34.000 4.000 1.000 128.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 145.000 133.000 274.000 532.000 1.212.000
Sum omløpsmidler 582.000 541.000 765.000 1.130.000 1.595.000
Sum eiendeler 3.135.000 3.422.000 3.664.000 3.681.000 4.362.000
Sum opptjent egenkapital -1.410.000 -780.000 -312.000 436.000 885.000
Sum egenkapital -1.310.000 -680.000 -212.000 536.000 985.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 28.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.470.000 2.788.000 2.698.000 2.259.000 2.249.000
Leverandørgjeld 8.000 0 5.000 0 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 214.000 294.000 173.000 266.000 207.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.754.000 1.019.000 1.000.000 620.000 912.000
Sum kortsiktig gjeld 1.975.000 1.314.000 1.178.000 887.000 1.129.000
Sum gjeld og egenkapital 3.135.000 3.422.000 3.664.000 3.682.000 4.363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.393.000 -773.000 -413.000 243.000 466.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.6 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.6 1.3 1.5
Soliditet -41.8 -19.9 -5.8 14.6 22.6
Resultatgrad -8.8 -21.6 -8.5 3.7
Rentedekningsgrad -4.1 -2.7 -7.3 -3.7 2.9
Gjeldsgrad -3.4 -18.3 5.9 3.4
Total kapitalrentabilitet -18.1 -9.1 -23.3 -12.8 6.2
Signatur
23.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex